06 mrt. 2021

Nieuws

Aangifte Inkomstenbelasting 2020

Sinds 1 maart kunnen we allemaal weer onze aangifte inkomstenbelasting 2020 gaan doen. In dit artikel delen wij de belangrijkste zaken waarop je attent moet zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting 2020. We richten ons op de wijzigingen uit de Belastingplannen 2020. Verder komen de coronamaatregelen aan bod. En tot slot richten we ons ook op enkele zaken die elk jaar de aandacht verdienen.

Belangrijke zaken aangifte IB 2020

In dit naslagwerk vind je de meest in het oog springende zaken voor wat betreft de aangifte IB 2020. Hieronder belichten we alvast vier punten die zeker de aandacht verdienen.

Coronasteunmaatregelen

In het kader van de coronacrisis zijn er vorig jaar allerlei steunmaatregelen getroffen. Heb je in 2020 een TOZO- of TOFA-uitkering genoten? Dan is dit verwerkt in de vooraf ingevulde aangifte als inkomen uit werk en woning. Heb je gebruikgemaakt van de TOZO-lening? Dan kan je de rente aftrekken als bedrijfslast. Een aantal steunmaatregelen is vrijgesteld van belastingheffing, zoals de TOGS en de TVL. De TOGS (€ 4.000,-) was een eenmalige tegemoetkoming waarmee je de vaste bedrijfslasten kon blijven betalen tijdens de coronacrisis. Deze tegemoetkoming is later vervangen door de veel ruimere TVL-regeling. In het aangiftebiljet 2020 voor de ondernemer wordt gevraagd of je vrijgestelde winstbestanddelen hebt. Beantwoord je deze vraag met 'ja', dan kan je verderop in de winstaangifte het ontvangen bedrag invullen. Zodoende blijft dit buiten de winstberekening.

Minder renteaftrek door oversluiten hypotheek

Een record aantal mensen heeft vorig jaar hun hypotheek overgesloten om zo de maandlasten te drukken. De nieuwe hypotheek heeft vaak een veel lagere rente dan de oude hypotheek. Dat betekent dus ook minder renteaftrek. Bij het oversluiten zijn er vaak kosten gemaakt. Hiervan is een aantal aftrekbaar. Die kosten moeten nog wel worden ingevuld in de aangifte IB 2020.

Het is ook verstandig om de voorlopige teruggaaf of aanslag 2021 even te laten controleren. Het kan nodig zijn om deze te laten aanpassen. Zo voorkom je dat je achteraf belasting moet terugbetalen.

Doe opgave (gewijzigde) eigenwoninglening bij familie of B.V.

Heb je in 2020 een woning gekocht met een lening van je familie, een derde of van jouw eigen B.V.? In dat geval kan je de rente alleen in aftrek brengen op je box-1 inkomen als je de gegevens over die lening aangeeft in de aangifte inkomstenbelasting 2020. Deze renseigneringsplicht voor leningen van niet-administratieplichtigen geldt alleen voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn ingegaan.

Let op juiste verdeling box 3 vermogen

Het heffingsvrij vermogen in box 3 bedraagt voor 2020 € 30.846,- per belastingplichtige. De forfaitaire rendementen in box 3 lopen op naarmate je meer box 3 vermogen hebt. Over de forfaitaire rendementen betaal je 30% box 3 heffing. Het is dus van belang om het vermogen tussen jou en jouw partner te verdelen. Heb je bijvoorbeeld een box 3 vermogen van € 130.000,-? Dan is het verstandig om dit zo over jullie beiden te verdelen, dat bij ieder van jullie het forfaitaire rendementspercentage van 1,789% van toepassing is. Verdeel je niet? Dan bedraagt dat percentage 4,185% voor zover het belastbare box 3 vermogen (dus na aftrek van het heffingsvrije vermogen) meer bedraagt dan € 72.798,-.

Vragen?

Wil je meer informatie? In dit document vind je de meest in het oog springende zaken voor wat betreft de aangifte inkomstenbelasting 2020. Heb je vragen of zijn er zaken onduidelijk? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Meer weten? Vraag het Wouter!

Allround adviseur
  • Groeiadviseur
  • Sparringspartner
  • Belastingadvies
Afspraak maken met Wouter

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!