17 Nov 2020

Blog

Afkoop pensioen in eigen beheer? Denk aan middeling

Is jouw inkomen uit werk en woning in de afgelopen drie kalenderjaren erg wisselend geweest? Dan is de kans aanwezig dat je meer belasting hebt betaald dan wanneer datzelfde inkomen gelijkmatig over de jaren verdeeld wordt. Heb je als DGA een pensioen in eigen beheer gehad? En heb je destijds besloten om deze af te laten kopen?  Lees dan vooral verder. Bij een afkoop van pensioen in eigen beheer kan middeling van inkomsten allicht voordelig voor je uitpakken.

Middeling

Inkomstenbelasting wordt per jaar berekend over onder andere jouw inkomen in box 1. Dit betekent dat bij een hoog inkomen in één jaar het maximale belastingtarief voor jou van toepassing is. Bij een gelijkmatige verdeling over drie jaren kan het gemiddelde inkomen lager uitvallen. Hierdoor kan er minder inkomstenbelasting verschuldigd zijn. Bij middeling wordt namelijk jouw inkomen uit box 1 van drie opvolgende jaren bij elkaar opgeteld. Dit totale bedrag wordt dan gedeeld door drie. Vervolgens wordt de inkomstenbelasting over elk afzonderlijk jaar opnieuw berekend. Maar dan over jouw gemiddelde inkomen! Valt de te betalen inkomstenbelasting lager uit dan het oorspronkelijke bedrag aan inkomstenbelasting? Dan kan er een verzoek tot middeling worden aangevraagd.

Een lager inkomen in een eerder of volgend jaar leidt echter niet automatisch tot een verrekening. Is een verrekening gewenst? Dan moet hiervoor een apart verzoek tot middeling worden ingediend bij de Belastingdienst.

Voorwaarden

De Belastingdienst stelt voorwaarden waaraan een verzoek tot middeling aan moet voldoen:

  • De middeling moet over een periode van drie aaneengesloten jaren plaatsvinden. Verder mag er geen overlap zijn met een eerder tijdvak waarover gemiddeld is;
  • De Belastingdienst hanteert een drempel van € 545,-. Dit betekent dat er geen teruggaaf wordt verleend als de berekening lager is dan € 545,- Een teruggaaf die hoger is dan € 545,- wordt verminderd met de drempel;
  • Het verzoek tot middeling moet binnen 36 maanden, nadat de laatste aanslag over de drie betreffende jaren definitief is opgelegd, ingediend worden.

Afkoop pensioen in eigen beheer en middeling

Iedere directeur-grootaandeelhouder (dga) met pensioen in eigen beheer had vanaf 2017 tot en met 2019 een keuze over wat hij met zijn pensioen wilde gaan doen. Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk om nieuwe pensioenaanspraken op te bouwen in de eigen vennootschap. Voor bestaande aanspraken kon een keuze worden gemaakt tussen:

  • Omzetten pensioen in eigen beheer in een oudedagsverplichting;
  • Het afkopen van het pensioen;
  • Pensioen in eigen beheer laten staan op de balans.

Bij een afkoop van het pensioen mocht de fiscale waarde van het pensioen (met een belastingkorting) aan de DGA worden uitgekeerd. Dit zorgt in het jaar van afkoop voor een hoger belastbaar bedrag in box 1. Middeling kan dan wellicht tot een teruggave leiden. Hierbij moet er gelet worden dat wel de juiste middelingsperiode wordt gekozen. Een jaar wat al in een middelingstijdvak is meegenomen, kan niet meer in een ander middelingstijdvak worden gebruikt.

Vragen?

Afkoop van een pensioen in eigen beheer en het toepassen van middeling kan een lastige keuze zijn. Ga daarom goed na of middeling voor jou interessant kan zijn. Heb je vragen of wil je advies omtrent dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Meer bespaartips?

Wil je als ondernemer meer bespaartips ontvangen? We hebben meer dan 40 tips samengebundeld in één overzicht. Klik op onderstaande button.

Ik wil nog meer besparen

Meer weten? Vraag het Silvy!

Accountant
  • Accountancy
  • Belastingadvies
  • Financieel advies
Afspraak maken met Silvy

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!