Nieuws

Bestuurder stichting of vereniging straks persoonlijk aansprakelijk

Ben jij op dit moment bestuurder van een vereniging of stichting? Dan moet je weten dat er per 1 juli aanstaande wijzigingen in het bestuur en toezicht worden doorgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat je straks als bestuurder van een vereniging of stichting persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Jouw vereniging of stichting doet er verstandig aan om met de wijzigingen aan de slag te gaan. In dit artikel informeren we je op hoofdlijnen over de belangrijkste wijzigingen. En hoe je aan de nieuwe regels kunt voldoen.

Waarom wijzigingen in het bestuur en toezicht?

Op 1 juli 2021 veranderen de regels voor het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Deze nieuwe basisregels zijn vastgelegd in de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen en coöperaties te professionaliseren en te verbeteren. En om deze rechtsvormen zoveel als mogelijk in lijn te brengen met de regels die gelden voor de B.V. en de N.V. Zo zal onder andere de volgende situaties zoveel mogelijk voorkomen moeten worden:

  • Wanbestuur;
  • Onverantwoordelijk financieel beheer;
  • Zelfverrijking;
  • Misbruik van posities en
  • andere ongewenste activiteiten.

Wat verandert er?

De meest in het oog springende wijziging is dat de bestuurder van een vereniging of stichting straks persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Het uitgangspunt van de WBTR is dat elk bestuurslid (commissaris) altijd het belang van de vereniging (stichting etc.) dient. Deze taakstelling is vastgelegd in een specifieke wettelijke bepaling. Als dat niet gebeurt en er gaat iets mis, is elk bestuurslid (commissaris) persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dus dat niet alleen het bestuurslid (commissaris) dat (die) zich niet aan de regels heeft gehouden aansprakelijk is. Maar dus ook de andere bestuurders (commissarissen).

De regels voor bestuurders van rechtspersonen in faillissement gelden vanaf 1 juli 2021 ook voor bestuurders van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Bij faillissement kan de curator jou als bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort in faillissement als het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld. En dat het aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Hiervan is onder meer sprake als jouw vereniging (stichting etc.) niet voldoet aan de administratieverplichtingen. Wil je dit voorkomen? Besteed jouw administratie dan uit aan een professionele partij.

Enkele andere belangrijke wijzigingen

Naast het feit dat een bestuurder van een vereniging of stichting straks persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden, zijn er nog andere wijzigingen:

  • Heb je als bestuurder / commissaris bij een bepaald onderwerp een persoonlijk belang? En is deze tegenstrijdig met het belang van de stichting, vereniging of de coöperatie? In dat geval kan je niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming daarover;
  • Het meervoudig stemrecht binnen het bestuur wordt beperkt. Hierdoor heeft één bestuurder nooit alle zeggenschap.

Moeten de statuten worden aangepast?

De WBTR kent een overgangstermijn. Hierbij mogen bepaalde nieuwe regels worden meegenomen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Dat kan dus binnenkort zijn, maar ook pas over een paar jaar. Dit neemt niet weg dat je moet beoordelen of de statuten aan de regels van de WBTR voldoen. Is dit niet het geval? Dan moeten de statuten uiterlijk 5 jaar na inwerkingtreding (1 juli 2021) van de WBTR worden aangepast. Het niet voldoen van de statuten aan de WBTR kan verstrekkende gevolgen hebben voor jou als bestuurder. Begin dus op tijd! Controleer de statuten van jouw vereniging of stichting. Maak goede heldere afspraken en leg deze goed vast. Zo beperk je de risico's voor jou als bestuurder!

Meer weten?

Vanaf 1 juli a.s. is een bestuurder van een stichting of vereniging persoonlijk aansprakelijk. Daarnaast zijn er nog meer nieuwe regels voor het bestuur en toezicht van jouw vereniging of stichting. Wil je hier meer over weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten? Vraag het Silvy!

Accountant
  • Accountancy
  • Belastingadvies
  • Financieel advies
Afspraak maken met Silvy

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!