Word CFO van jouw bedrijf

Een chief financial officer (CFO) zorgt voor zekerheid en controle binnen een bedrijf. Niet alleen op financieel gebied, maar ook richting de toekomst. Word CFO van jouw bedrijf en ervaar het zelf!

Volg onze training "Word CFO in een week"

In onze training krijg je de handvatten om de rol van CFO op een eenvoudige manier op te pakken! En zodoende meer rust en zekerheid te creëren.

Meer informatie? Download hieronder de brochure!

CFO in een week

Een Chief Financial Officer (CFO) is binnen een bedrijf de hoogste verantwoordelijke op het gebied van de financiën. Zowel wat betreft de planning, risicobeheersing als de vastlegging van financiële gegevens. Een functie die je binnen het lagere segment van het mkb niet vaak tegenkomt. Daarom ligt deze verantwoordelijkheid vaak bij de ondernemer zelf.

Een complexe functie die niet altijd even goed door de ondernemer ingevuld kan worden. Gebrek aan kennis, geen focus of simpelweg geen tijd. In CFO in een week krijg je van ons de handvatten om, ondanks de beperkingen, hier toch een succesvolle invulling aan te geven.  

Uitdagingen bij het ondernemen? Word CFO van jouw bedrijf

Als ondernemer liggen tal van uitdagingen op je pad. Als we hier verder op inzoomen, dan zien we dat het gros van deze uitdagingen te parkeren valt onder twee noemers:

1. Financiële onzekerheid

Een uitdaging die elke ondernemer wel eens ondervindt (of ondervonden heeft): de financiële onzekerheid die het ondernemen met zich meebrengt. Onderstaande vraagstukken kun je hieraan koppelen:

 • Een gebrek aan financiële middelen
 • Het verdienmodel staat onder druk;
 • Geen grip op de financiën;
 • Te weinig salaris.

Ondernemer aan het woord

“Mede dankzij de ondersteuning vanuit Rikst Accountants zijn onze beslissingen financieel en fiscaal goed onderbouwd. Ook richting de toekomst! En dat geeft rust”

Merwin Luth - YPW B.V.

2. Een onzekere toekomst

Als ondernemer is de toekomst vaak onzeker. Mogelijke gevolgen hieruit kunnen zijn:

 • Geen of een gebrek aan focus;
 • Niet snel kunnen bijsturen;
 • Je werkt in het bedrijf i.p.v. aan het bedrijf;
 • Ambities worden niet waargemaakt, je blijft rommelen in de marges en resultaten blijven daardoor uit.

Inhoud 'Word CFO in een week'

Tijdens de training komen de volgende zaken aan bod

 • 1. Stip op de horizon

Wil je succesvol zijn? Dan is een goed businessplan cruciaal. Waar wil je heen met het bedrijf? Wat zijn jouw doelen en ambities? En hoe maak je deze concreet? Meer weten? Lees onze blog: Ondernemers met een visie doen het beter

 • 2. Ins & outs van de prognose

Waarom is een prognose zo belangrijk? Welke (soft)ware tools kun je hiervoor inzetten? Wat zijn de meest gemaakte fouten en hoe toets je de haalbaarheid?

3. Het bepalen van een goed verdienmodel

Een verdienmodel bepaalt in grote mate het wel of niet behalen van de prognose. Wat is jouw onderscheidend vermogen? Hoeveel klanten heb je nodig? En hoeveel omzet heb je (per productgroep) nodig om winst te kunnen maken.

4. Tools om te analyseren en te sturen

Een routine ontwikkelen waarin je constant op de hoogte bent van het financiële reilen en zeilen van jouw bedrijf. En het liefst met zo min mogelijk tijd. Hoe ontwikkel je dat en welke tools kun je hiervoor gebruiken?

 • 5. Marges, kengetallen en kostprijsberekening

De basis voor een goed verdienmodel zijn de marges en een juiste kostprijs- berekening. Hoe stel je deze op een voor jou goede manier vast? Het opstellen van de juiste kengetallen zorgen ervoor dat je dagelijks kunt controleren.

 • 6. Het belang van een financiële planning

Naast een goed businessplan is een realistisch financieel plan ook onmisbaar. Deze plannen helpen je om na te denken over wat je wil bereiken en op wat voor termijn. Maar hoe stel je nu een financieel plan op, ook richting de toekomst. En gekoppeld aan je privé situatie.

 • 7. Wel of niet investeren

Het succes van jouw bedrijf is mede afhankelijk van de investeringen die je doet. Maar waar moet je op letten? Wanneer besluit je om extra personeel aan te gaan nemen?

 • 8. Slim omgaan met geld

Geld kun je maar één keer gaan uitgeven. Hoe maak je nu een weloverwogen beslissing? Ook fiscaal gezien. Welke route moet je gaan afleggen.

Ondernemer aan het woord

“De sessies die ik heb gevolgd hebben mij veel opgeleverd. Ik heb meer structuur gekregen in mijn administratie, werk duidelijk volgens een plan en weet dus waar ik naartoe wil met mijn bedrijf”

Etien Thezalus – E10 training

Vanaf € 900,-* krijg je

 • Meer financiële zekerheid
 • Betere voorbereiding richting de toekomst;
 • Een volledig businessplan in je hoofd
 • Kpi's om grip op je bedrijfsvoering te houden;
 • Manieren om snel en weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

*in combinatie met subsidie mogelijk

Haal Rikst aan boord!