Nieuws

Corona update juli

In onze vorige corona update van begin juni 2021 hebben we je bijgepraat over de coronasteun voor de periode na 1 juli 2021. Dit is gedaan op basis van een Kamerbrief van 27 mei 2021. Onlangs is er een nieuwe Kamerbrief verschenen waarin het kabinet alweer een aantal aanpassingen aankondigt ten opzichte van de vorige update. In dit artikel staan we weer stil bij de belangrijkste zaken. Wil je de corona update van juli in zijn volledigheid lezen? Klik dan hier.

Bijzonder uitstel belastingen toch verlengd

Aanvankelijk besloot het kabinet de regeling uitstel van betaling in verband met de coronacrisis met ingang van 1 juli 2021 stop te zetten. De Tweede Kamer heeft echter middels een motie bij het kabinet aangedrongen op nadere verlenging met één kwartaal. Het kabinet geeft hier gehoor aan en heeft het bijzondere uitstel dus verlengd tot 1 oktober 2021. Met ingang van die datum moet dan weer aan alle nieuwe opkomende fiscale betalingsverplichtingen worden voldaan. Voor de loon- en omzetbelasting betekent dit dat de belasting over het laatste belastingtijdvak vóór 1 oktober 2021 tijdig moet worden voldaan. Verder komt er géén generieke kwijtschelding van belastingschulden.

Aanpassing in de NOW 4

Het kabinet heeft besloten om de eerder aangekondigde NOW 4 voor het derde kwartaal van 2021 te versoberen.  De versobering houdt in dat het maximale op te geven omzetverlies over het derde kwartaal van dit jaar is begrensd op 80%. Verwacht een bedrijf dat er meer dan 80% omzetverlies geleden is? Dan mag het bedrijf bij de aanvraag van de NOW voor het derde kwartaal maximaal 80% omzetverlies opvoeren. Zowel het voorschot als de uiteindelijke vaststelling van de subsidie gaan uit van maximaal 80% omzetverlies.

Het subsidiepercentage van 85% blijft intact. Concreet betekent de wijziging dat een bedrijf met een omzetverlies van 100%, subsidie krijgt voor 68% (80 x 85%) van zijn loonkosten. Voor bedrijven met een omzetverlies van 80% zal dit percentage na deze aanpassing dus hetzelfde zijn. Voor bedrijven met een omzetverliespercentage tussen de 20 en 80% verandert er niets ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen.

Herzieningsmogelijkheden TVL

Voor de TVL bepaalt de hoofdactiviteit op 15 maart 2020 onder andere hoeveel TVL-subsidie een ondernemer kan krijgen. Soms komt de werkelijke hoofdactiviteit niet overeen met de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De hoogte van de TVL subsidie is gebaseerd op de registraties bij de KvK op 15 maart 2020. De registratie van de activiteiten, de volgorde daarvan in hoofd- en nevenactiviteiten en de gekoppelde SBI-codes bepalen hoeveel financiële steun een ondernemer kan ontvangen. Wil je precies weten hoe het zit wanneer er sprake is van een andere hoofdactiviteit? Of van een onjuiste SBI-code? Lees dan de gehele nieuwsbrief.

Garantiefonds voor boekhandels

Er wordt door het kabinet € 20 miljoen vrijgemaakt ten behoeve van steun aan de fysieke boekhandels. Dit gebeurt naar aanleiding van een motie uit de Tweede Kamer. Hierin wordt de belangrijke literair-culturele functie die boekhandels in ons land vervullen, benadrukt. De benodigde middelen zullen beschikbaar worden gesteld aan het Nederlands Letterenfonds. Het Letterenfonds zal het budget verdelen over een regeling voor vergoeding van distributiekosten (€ 5 miljoen) en een garantiefonds (€ 15 miljoen). Overleg van deze motie is nog gaande tussen OCW, het Letterenfonds en het boekenvak.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Of loop je in de praktijk tegen problemen aan omtrent de steunmaatregelen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Geraadpleegde bron: www.fiscount.nl

Meer weten? Vraag het Sandra!

Miss Yuki 2020
  • Accountancy
  • Sparringspartner
  • Fiscaliteiten
Afspraak maken met Sandra

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!