Blog

De accountant als CFO van de ondernemer

De accountant moet gaan optreden als de CFO van de ondernemer! Samen met ondernemers gaan sparren over de strategie. Een gedachtegang die je steeds vaker tegenkomt. Klinkt fantastisch natuurlijk. Maar is het ook de realiteit? Veel ondernemers vinden van niet. En dat is zonde, want ergens verwachten ze het wel. Moeten accountants dan op de stoel van de ondernemer gaan zitten? Nee, absoluut niet. Maar ze kunnen je wel bijstaan, niet alleen op financieel, maar ook op strategisch gebied. De accountant als CFO van de ondernemer!

De accountant als CFO van de ondernemer, dat is nieuw. Voor een deel althans. Op financieel vlak de ondernemer ondersteunen gaat er bij de meeste accountants wel in. En dat gaat ze ook goed af. Maar begin over strategie en veel accountants vinden dat dit niet bij ze past. Onbekend terrein, bang om de verkeerde dingen te zeggen. “Daar zijn toch andere mensen voor; adviseurs die daar voor geleerd hebben?” Ja en nee. Want de tools om jou als ondernemer ook op strategisch gebied bij te kunnen staan zijn voorhanden. Ook voor jouw accountant. Maar deze tools alleen leidt niet tot succes. Het vraagt ook om een andere mindset!

Chief Financial Officer

Alvorens we verder gaan, moeten we eerst helder hebben wat nu precies een CFO is. Hoe de rol van de accountant er precies uit moeten komen te zien. Een CFO is binnen een bedrijf de hoogste verantwoordelijke op het gebied van de financiën. Denk hier bijvoorbeeld aan de planning, de risicobeheersing en het vastleggen van financiële gegevens. Daarbij ondersteunt hij ook bij het nemen van beslissingen en adviseert omtrent strategische keuzes.

Strategisch advies

Maar wat is strategisch advies nu eigenlijk? Een strategie is niets meer dan een plan om iets te gaan bereiken. En een adviseur is iemand die jou gaat vertellen wat je het beste kunt gaan doen. Daarvoor leent een juiste administratie als een ideaal fundament. Dat klinkt toch niet heel ingewikkeld. In principe komt het erop neer dat je met de accountant gaat sparren over jouw toekomst. En het adviseren gebeurt op basis van jouw cijfers. Zijn er obstakels, dan zorg je er samen voor dat deze uit de weg geruimd worden. Is de administratie niet op orde? Dan heb je meer gesprekstof over jouw bedrijf en het ondernemen. En toch loopt het vaak spaak. Enerzijds komt dit doordat de accountant de taal van de ondernemer niet spreekt. En anderzijds omdat het lastig gevonden wordt om advies echt concreet en begrijpelijk te maken.

1. De accountant moet als CFO jouw taal spreken

Je hebt als ondernemer een bepaald doel voor ogen. Ambities die je graag wilt gaan waarmaken. Actueel en relevant inzicht helpt jou daarbij. Uiteraard. Maar wat jou nog meer gaat helpen is begeleiding bij het willen behalen van die doelen en ambities. En het weghalen van mogelijke obstakels. Hoe mooi kan het zijn als één en dezelfde persoon (lees de accountant) beide kan leveren. Het is daarom goed om periodiek de doelen en ambities samen met jouw accountant door te nemen. Je kunt pas echt gaan ondernemen wanneer duidelijk is waar je naartoe wilt.

Een accountant moet van toegevoegde waarde zijn

Zoals al eerder gesteld, strategisch adviseren is niet persé een extra handeling die de accountant gaat uitvoeren. Een kunstje die hij zichzelf eigen moet maken. Strategisch adviseren moet een mindset zijn. Het moet verweven zijn in het doen en laten. Communicatie met elkaar lijkt daarin van doorslaggevend belang: Hierbij gaat het niet zozeer over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden. Ga daarbij niet uit van het waarmaken van jouw verwachtingen. De accountant moet van toegevoegde waarde zijn. Hoe dat in de praktijk zit zie je in onderstaand overzicht.

Cijfers zijn saai

De meeste ondernemers vinden, uitzonderingen daargelaten, cijfers ontzettend saai. Geef een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Dat geldt ook voor cijfers. Cijfers zijn dan wel niet lelijk, maar ze blijven ontzettend saai, ook als ze in een mooi rapport staan. Mede daardoor zijn ze ook ‘moeilijk’ te begrijpen. Het is aan jouw accountant om cijfers begrijpelijk, informatief en leuk te maken.

Let op: Maak zelf de beslissingen

Laat de ondernemer ondernemen! De accountant moet vooral niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. Jij moet de beslissingen blijven nemen. Het is tenslotte jouw verantwoordelijkheid, jouw geld en jouw bedrijf. Houd dat ook zo.

2. Het moet begrijpelijk zijn

Een ander struikelblok vormt het concreet maken van de advisering. Maar dankzij de technologische ontwikkelingen binnen Accountancy zijn er volop mogelijkheden om hier een goede invulling aan te gaan geven.

Doorlopend inzicht

Het begint bij het aanbieden van een continue inzicht in jouw bedrijfsvoering. Hetgeen de accountant ziet, moet jij ook zien! Online en geautomatiseerd! Tip: Visma | Yuki is hier uitermate geschikt voor. De cijfers moeten vervolgens bij jou gaan leven. Dit kan bereikt worden door de administratie te koppelen aan jouw doelstellingen als ondernemer. Stel samen met de accountant de juiste KPI’s vast en zet ze weg in een mooi en overzichtelijk dashboard.

Proactief relatiebeheer

Er moet een duidelijke structuur komen in de communicatie richting jouw accountant. Maak duidelijke afspraken met elkaar. Zorg voor die stip op de horizon. En bepaal samen die route (indien je er zelf niet uitkomt). Spreek elkaar erop aan als afspraken niet worden nagekomen. En vier de successen die je samen behaalt. Maak je gebruik van dashboards? Bouw alerts in! Tip: Visma | Visionplanner is een goed instrument hiervoor! Gaat het ergens niet goed? Dan mag je een telefoontje van je accountant verwachten. En het zou top zijn wanneer hij ook belt op momenten dat het goed gaat. Maar wanneer gaat het goed? Daarvoor moet je vergelijkingsmateriaal hebben: door middel van benchmarking en prognoses geef je hier als ondernemer een juiste invulling aan! Ziet jouw accountant dat ook zo?

Benchmarking intern / extern

De echte toegevoegde waarde voor dashboarding zit hem vooral in het benchmarken. Zowel intern (hoe doe ik het vergeleken met dezelfde periode vorig jaar) als extern (hoe doe ik het ten opzichte van mijn concurrenten). Met name dat laatste kan voor jou erg waardevol zijn. Er zijn pakketten die deze mogelijkheid kunnen bieden. Er zit echter wel een kostenplaatje bij. Informeer ernaar bij jouw accountant.

Prognoses en forecasting

Stel samen met de accountant prognoses op. Maar blijf daarbij zelf in de lead. De accountant heeft hierbij een sturende functie. Verwacht hierbij de nodige controle-vragen zoals: heb je hier wel aan gedacht? En waarom verwacht je dat? Allemaal simpele vragen; de antwoorden zijn moeilijk. Maar waar zit dan de uitdaging? Dat het opstellen van de prognose geen eenmalige acquisitie wordt. Dat het snel weer in de ijskast verdwijnt. Stel hem bij, houd hem als een spiegel voor. Verwacht ook dat de accountant hetzelfde doet. Hij moet als het ware jouw sparringpartner gaan worden: De accountant als CFO van de ondernemer!

Conclusie

De accountant als CFO van de ondernemer. In de tegenwoordige tijd mag je meer verwachten van jouw accountant. Niet alleen een financiële verslaglegging, maar ook een rol in de planning, risicobeheersing en strategie van jouw bedrijf. Van boekhouder naar CFO. Want alleen dan is een accountant van toegevoegde waarde! Wil je weten hoe wij de CFO van onze ondernemers zijn? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Meer weten? Vraag het Wouter!

Allround adviseur
  • Groeiadviseur
  • Sparringspartner
  • Belastingadvies
Afspraak maken met Wouter

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!