Blog

De huwelijkse voorwaarden en het periodieke verrekenbeding

Een geval van makkelijker gezegd dan gedaan: de huwelijkse voorwaarden en het periodieke verrekenbeding

In geval van een huwelijk ontstaat er in Nederland automatisch een gemeenschap van goederen. Wil je dit niet, dan zal je vóór het huwelijk aan, huwelijkse voorwaarden moeten aangaan. Hiermee zorg je ervoor dat jij en jouw toekomstige echtgeno(o)t(e) een eigen vermogen behoudt. Is het daarmee geregeld? Nee, vaak komt hierbij een periodiek verrekenbeding bij kijken! Het niet (juist) toepassen hiervan kan in de praktijk leiden tot risico's. In een uiterste geval kan zelfs de continuïteit van jouw bedrijf in gevaar komen. De combinatie van huwelijkse voorwaarden en het periodieke verrekenbeding maakt het huwelijk complex.

Periodiek verrekenbeding

In geval van uitsluiting van een gemeenschap van goederen binnen het huwelijk, kunnen er bij een echtscheiding situaties ontstaan waarbij één van beide partners uiteindelijk in een lastige financiële positie terecht kan komen. In de praktijk is dat vaak degene die niet (of minder) heeft gewerkt. Hij of zij was vooral bezig met het huishouden en de opvoeding van de kinderen. Zij komen meestal met lege handen te staan. Om dit te voorkomen kan er een verrekenbeding worden opgenomen in de huwelijkse voorwaarden. Binnen zo'n verrekenbeding kunnen echtgenoten afspreken dat het overgespaarde inkomen aan het einde van het jaar tussen beide echtgenoten wordt verrekend.

Overgespaard inkomen

Overgespaard inkomen is het deel van het inkomen dat uiteindelijk na aftrek van de kosten voor het huishouden overblijft. En wat valt precies onder inkomen? Het antwoord hierop is vrij complex. De wet stelt dat al het inkomen hieronder valt. Wil je hiervan afwijken, dan zal je het begrip inkomen nader moeten specificeren in de huwelijkse voorwaarden. Inkomensbestanddelen, zoals dividend en rente kunnen voor verrekening worden aangewezen. Datzelfde geldt ook voor inkomen uit een onderneming en stakingswinsten. Schenkingen, erfenissen en waardestijging van het woonhuis vallen in principe niet onder inkomen. In principe, want ook dit is niet altijd even zeker!

Houd je aan de afspraak

Heb je ervoor gekozen om een periodiek verrekenbeding op te gaan nemen in de huwelijkse voorwaarden? Doe dat dan ook! Verreken ook daadwerkelijk periodiek (meestal jaarlijks) de zogenaamde overgespaarde inkomen. Zodoende worden de vermogens tussen beide echtgenoten gescheiden. En dan ook op de manier zoals het bedoeld was. En houd een goede administratie bij. Dit geldt zeker in geval één van beiden ondernemer is. Het vaststellen van overgespaard inkomen kan in dit soort situaties namelijk erg lastig zijn.

Doe je dat niet?

Dan zijn er in principe twee smaken:

  • Vordering vaststellen en alsnog vergoeden. Ga in dit geval met elkaar in overleg en ga na wat de onderlinge verrekenvordering moet zijn. Ga vervolgens ook over tot een daadwerkelijke uitbetaling. Doe je dit niet? Dan is er sprake van een vordering van de één op de ander. Leg dit vervolgens goed vast! Daarna kun je twee dingen doen. Je houdt je vanaf dat moment ook daadwerkelijk aan het periodieke verrekenbeding. Of je schrapt dit onderdeel uit de huwelijkse voorwaarden;
  • Kiezen voor een finaal verrekenbeding. Je kunt er samen voor kiezen om een finaal verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden op te gaan nemen. Hiermee zal in geval van een beëindiging van het huwelijk (door echtscheiding of overlijden) het vermogen worden verdeeld alsof er sprake is geweest van een gemeenschap van goederen. In de meeste gevallen komt dit neer op een 50/50 verdeling.

Ondernemer? Een faillissement kan raar uitpakken

Vaak komt bij het opnemen van een verrekenbeding ook een zakelijk motief om de hoek kijken. In de praktijk wordt weleens gekozen voor een constructie waarbij winsten uit de onderneming structureel voor 50% worden overgeheveld naar de 'andere' echtgeno(o)t(e). Dit moet dan ook daadwerkelijk gebeuren.

De curator zal geen beslag leggen op bezittingen van jouw partner die niet in de gemeenschap zijn gevallen. Doet de curator dat toch? Dan heeft jouw partner het recht deze van de curator terug te nemen. Wel moet jouw partner aantonen dat de bezittingen van hem of haar zijn. Met een goede administratie is dit te bewijzen. Het is dan ook verstandig om de gehele administratie uit te besteden aan een professionele partij. Zodoende weet je dat het goed geregeld is en loop je als ondernemer minder risico.

Makkelijker gezegd dan gedaan

De huwelijkse voorwaarden en het periodieke verrekenbeding. Is dit ook bij jou van toepassing? Ga hier dan zorgvuldig mee om. De (financiële) gevolgen kunnen erg nadelig uitpakken, zelfs voor het bedrijf. Heb je vragen? Of zoek je een partij die jou kan ondersteunen in een zorgvuldige uitvoering van het verrekenbeding? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Meer weten? Vraag het Gerrit!

Senior medewerker Accountancy
  • (Online) administraties
  • Accounting
  • Fiscaliteiten
Afspraak maken met Gerrit

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!