16 Feb 2020

Blog

Een onjuiste sectorcode heeft financiële gevolgen

Omschrijving bedrijfsactiviteiten

Bij de aanmelding vraagt de Kamer van Koophandel om een omschrijving van de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten, diensten en producten. Het is van belang om de bedrijfsactiviteiten zo goed en kort mogelijk te omschrijven. Hieruit worden namelijk de zogenaamde SBI-codes afgeleid. De KvK heeft in zijn systeem slechts ruimte voor maximaal drie SBI-codes en de eerste code betreft altijd de hoofdactiviteit. Een onjuiste sectorcode heeft financiële gevolgen. Hoe zit dat precies?

SBI-codes

De SBI-code (Standaard Bedrijfsindeling 2008) wordt door meerdere instanties gebruikt. De twee belangrijkste hierin zijn toch wel de Belastingdienst en de Pensioenfondsen.

Belastingdienst

De KvK geeft de inschrijvingsgegevens automatisch door aan de Belastingdienst, waarbij de Belastingdienst op basis van de SBI-codes de sectorindeling bepaalt. Sommige te betalen premies zijn namelijk sector-afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de WHK-premies en WW-premies. De premies tussen de verschillende sectoren kunnen variëren en oplopen tot wel 4% van de loonkosten! Het is dus belangrijk om te weten of de sector / branche nog wel klopt. Niet alleen voor beginnende ondernemers, maar ook bijvoorbeeld als activiteiten in de loop der jaren zijn gewijzigd.

Pensioenfondsen

De toewijzing van de pensioenfondsen is sectorafhankelijk. Sommige sectoren kennen een verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds. Op basis van de Pensioenwet vragen pensioenfondsen bij de Belastingdienst de (nieuwe) inschrijvingen op in de voor hen relevante sectoren. Die pensioenfondsen checken vervolgens of bedrijven met een bepaalde sectorcode bij hun bekend zijn. Is dit niet het geval, dan krijgen bedrijven een brief waarin wordt verzocht om informatie te verstrekken of om de onderneming aan te melden bij het desbetreffende pensioenfonds.

Werkzaam in verschillende sectoren

Als werkzaamheden vallen onder verschillende sectoren, dan wordt de ondernemer aangesloten bij de sector waar het merendeel van de werkzaamheden bij hoort. Hierbij is het werk waarvoor de hoogste premieloon betaald wordt (of naar verwachting moet worden betaald) doorslaggevend.

Onjuiste code en de gevolgen daarvan

Een onjuiste code kan financiële consequenties hebben. Ook als er meerdere activiteiten in één bedrijf uitgevoerd worden, is het van belang dat dit goed geregistreerd staat. Onjuiste codes of niet goed geregistreerde codes kunnen ervoor zorgen dat de ondernemer jarenlang te veel premie betaalt. Wellicht kan er zelfs op de loonkosten bespaard worden door de activiteiten op een duidelijkere manier aan de Belastingdienst te omschrijven waardoor er een andere sectorcode van toepassing is met een lagere premie. Andersom kan ook het geval zijn. Stel dat de ondernemer is ingedeeld in een sector met een lage premie, maar bij controle door de belastingdienst blijkt dat de sectorcode niet juist is, dan kan dit nadelige financiële gevolgen hebben omdat de Belastingdienst dan naheffingsaanslagen, inclusief boetes en rente, zal opleggen.

Pensioenfondsen willen dat alle ondernemingen, die onder de werkingssfeer vallen, premie betalen. Werknemers die werkzaam zijn in een bedrijfstak die pensioenrechten kent, hebben namelijk recht op een pensioen. Zij kunnen dit pensioen opeisen, ongeacht of de werkgever ooit premie heeft afgedragen. Dit is dan ook één van de redenen dat pensioenfondsen op zoek zijn en gaan naar (nog) aan te sluiten ondernemers. Als pas later blijkt dat een ondernemer onder de werkingssfeer van een pensioenfonds valt, kan het pensioenfonds besluiten om ook de premie over de achterliggende periodes te innen. Dit kan tot wel 20 jaar teruggaan.

Let op: Kent de pensioenregeling een eigen bijdrage van de werknemer, dan komt deze ook voor rekening van de werkgever.

Conclusie

Een goede SBI-code is van belang voor de berekening van sector-afhankelijke premies en de bepaling van de bedrijfstakpensioenfonds. Er kunnen financiële consequenties ontstaan als achteraf blijkt dat de onderneming verkeerd is ingedeeld. Check daarom altijd de SBI-code en ga na of dit voor jou als ondernemer nog een voor- of nadeel kan opleveren.

Nog meer tips? Check onze meest recente tips en actualiteiten! Heb je vragen of wil je weten of jouw SBI code onjuist is en eventueel financiële gevolgen kan hebben? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op!

Meer weten? Vraag het Silvy!

Accountant
  • Accountancy
  • Belastingadvies
  • Financieel advies
Afspraak maken met Silvy

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!