03 mrt. 2021

Nieuws

NOW regeling: Een update

Het Kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Maar hoe zit het nu precies? In dit artikel geven we een update van de NOW regeling. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Inleiding

Vanaf 1 oktober 2020 is alweer de derde NOW-regeling (NOW 3) ingegaan. De NOW 3 is van toepassing op de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. De regeling is opgedeeld in drie tranches van steeds drie maanden:

  • Oktober t/m december 2020 (3e tranche);
  • Januari t/m maart 2021 (4e tranche);
  • April t/m juni 2021 (5e tranche).

De NOW-regeling bestaat hiermee uit vijf tranches. Je kunt per tijdvak een afzonderlijke aanvraag indienen. Het aanvraagloket voor de 1e, 2e en 3e tranche is inmiddels gesloten. We informeren je hierna over de 4e en de 5e tranche van de NOW-regeling.

Omzetdaling

De omzetdaling wordt bepaald door een kwart van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te vergelijken met de omzet in de door jou gekozen periode van drie maanden (omzetperiode). Voor de 4e tranche kan je drie aaneengesloten kalendermaanden als omzetperiode kiezen in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 mei 2021. En voor de 5e tranche drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode van 1 april 2021 tot en met 31 augustus 2021. Als je NOW aanvraagt voor opeenvolgende tranches, moeten de omzetperiodes op elkaar aansluiten. Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW is steeds 20%

Bestaat jouw bedrijf uit een aantal rechtspersonen die samen een concern of groep vormen? Dan moet je bij de aanvraag voor een afzonderlijke rechtspersoon de omzetdaling van het hele concern aanhouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Loonsom

De referentiemaand voor de loonsom voor de 4e en 5e tranche is juni 2020. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over. Ontbreken de gegevens voor de maand juni 2020? Dan kijkt het UWV naar de loonsom van april 2020.

De werkgeverslasten worden bij de 4e en 5e tranche voor 40% gecompenseerd. Denk aan pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en meestal om een reservering voor vakantiegeld.

Vermindering loon zonder subsidieverlies

De loonsom in de maanden januari tot en met maart 2021 (4e tranche) respectievelijk april tot en met juni 2021 (5e tranche) mag ten opzichte van driemaal de loonsom in juni 2020 geleidelijk worden verminderd. Zolang dit onder de 10% blijft, volgt er geen verlaging van de subsidie. Een daling van de loonsom kan om meerdere redenen veroorzaakt zijn. Denk aan natuurlijk verloop, door minder personeel aan te houden. Of door een vrijwillige loonoffer te vragen aan werknemers. Daalt de loonsom met meer dan 10%? Dan kan dat betekenen dat je NOW-subsidie moet terugbetalen.

Geen dividend en bonus plus accountantsverklaring

De voorwaarde is dat er geen bonussen of dividend worden uitgekeerd. Of dat er eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarde geldt niet als het voorschot minder dan € 100.000,- bedraagt. Of dat de definitieve subsidie minder dan € 125.000,- bedraagt. Vraagt men de subsidie o.b.v. de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen een concern aan? Dan geldt het verbod wel weer. Dezelfde voorwaarden gelden voor het overleggen van een accountantsverklaring.

Inspanningsverplichting scholing

Voor de werkgever geldt een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat werknemers gestimuleerd worden om aan bij- of omscholing te doen. Of om een ontwikkeladvies aan te vragen. Je kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen. En middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds.

Inspanningsverplichting begeleiden naar nieuw werk

Ook heeft een werkgever een inspanningsverplichting om mee te werken aan begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen. Dus ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag.

Aanvraag en betaling

De aanvraag voor de 4e tranche van de NOW-regeling kan men nog tot en met 14 maart 2021 indienen. Dit gebeurt middels een formulier van het UWV. Voor de 5e tranche is het aanvraagtijdvak 17 mei tot en met 13 juni 2021. Let bij het invullen op de volgende zaken:

  • De procentuele verwachte omzetdaling;
  • Het loonheffingennummer;
  • De aaneengesloten kalendermaanden waarover je de omzetdaling verwacht;
  • Het rekeningnummer waarop de betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen worden ontvangen.

De subsidie over de twee tranches kent een vergoedingspercentage van 85%. Hiervan wordt een voorschot van 80% betaald in drie termijnen. Ook voor de 4e en 5e tranche moet men een definitieve vaststelling aanvragen. Dat kan vanaf 31 januari 2022 tot 23 oktober 2022.

Vragen?

In deze update van de NOW regeling hebben we in hoofdlijnen de regeling uiteengezet. Wil je echter meer weten? Of heb je hulp nodig bij de aanvraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Meer weten? Vraag het Sandra!

Miss Yuki 2020
  • Accountancy
  • Sparringspartner
  • Fiscaliteiten
Afspraak maken met Sandra

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!