Nieuws

Fiscale nieuws

In dit artikel lees je het fiscale nieuws wat voor het komende kwartaal actueel is. Deze fiscale nieuwsberichten zijn bedoeld voor de ondernemer, de dga, de werkgever / werknemer en de belastingbetaler. Ook staan we stil bij een aantal (fiscale) tips die momenteel opspelen bij het ondernemen in het algemeen.

Hieronder volgt een greep uit onze nieuwsbrief. Benieuwd naar het hele verhaal? Al onze fiscale nieuwsberichten lees je hier.

Fiscale nieuws voor de ondernemer

Soms toch nog uitstel van belastingbetaling

Op 1 oktober jl. eindigde de regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Maar kamp je nog steeds met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis? Dan kun je onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022. Het uitstel wordt in dat geval verleend voor belastingen die je moet betalen tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022. Je kunt hier schriftelijk om verzoeken tot en met 31 januari 2022. Dit kan dus met terugwerkende kracht. Een eventuele samenloop met andere uitstelvormen vormt geen belemmering voor het verlenen van dit aanvullende uitstel van betaling. Meer over deze regeling lees je hier.

Terugbetalingsregeling verder versoepeld

Volgens de terugbetalingsregeling moet je op 1 oktober 2022 beginnen met terugbetalen van de belastingschuld die je tijdens de coronacrisis tot 1 oktober 2021 hebt opgebouwd. Je betaalt jouw belastingschuld terug in gelijke, maandelijkse termijnen. De uiterste betaaldatum hierbij is 1 oktober 2027. Daarnaast heb je tot 1 oktober 2027 de tijd om de belastingschuld terug te betalen die je tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 zult opbouwen en waarvoor je het hierboven besproken extra uitstel van betaling gaat krijgen. Kun je echter op 1 oktober 2022 aantoonbaar niet beginnen met terugbetalen? Dan mag je later overgaan tot terugbetaling. Maar op 1 oktober 2027 moet je wel de gehele belastingschuld hebben afgelost.

Let op

Zorg ervoor dat je gedurende de terugbetalingsregeling steeds tijdig en juist aangifte doet. En dat je ook tijdig en volledig voldoet aan de betalingsverplichtingen die daaruit voortvloeien. Doe je dit niet? Dan kan de Belastingdienst de terugbetalingsregeling weigeren. Of in het ergste geval intrekken.

Fiscale nieuws voor de dga

Tijdelijke oudedagslijfrente

Stel, je hebt op dit moment een lijfrentevoorziening op de balans van jouw B.V. staan. En deze bedraagt € 85.000. En omdat je de AOW leeftijd hebt bereikt, wil je graag lijfrente uitkeringen vanuit de B.V. ontvangen. Je kiest voor een tijdelijke uitkering van 5 jaar. Verder heb je ook nog een lijfrenteverzekering bij een verzekeraar lopen. Het eindkapitaal bedraagt € 80.000. Ook hiervan wil je graag een tijdelijke uitkering ontvangen. Let dan op. Voor tijdelijke uitkeringen geldt in 2021 namelijk een maximaal uitkeringsbedrag van € 22.443. Dit maximum geldt voor de uitkering van de B.V. en de verzekeraar samen! Mede hierom is het belangrijk om goed advies in te winnen rondom (tijdelijke) oudedagslijfrentes. Zorg voor een juiste berekening van de hoogte en looptijd van de uitkeringen. Zodoende weet je precies waar je aan toe bent.

Wil je weten of de pensioenuitkeringen uit jouw B.V. belast zijn? Bekijk hier het volledige artikel.

Turboliquidatie wordt minder eenvoudig

Ben je voornemens om jouw BV te beëindigen zonder een faillissement? Houd er dan rekening mee dat er binnenkort een nieuwe wetgeving komt. Deze moet ervoor zorgen dat de zogenaamde turboliquidatie minder eenvoudig toe te passen is. Op dit moment kan via een turboliquidatie een rechtspersoon relatief gemakkelijk ontbonden worden. Bij de uitschrijving is geen sprake van een onderzoek van derden en wordt er ook geen curator aangesteld. Schuldeisers moeten in dit geval zelf actie ondernemen. Ze kunnen bijvoorbeeld ervoor kiezen om de vereffening te heropenen. Of een faillissement aan te vragen. Dat brengt echter kosten met zich mee. En deze kunnen niet verhaald worden. De nieuwe wetgeving moet hier een stokje voor steken en wil de positie van de schuldeisers verbeteren. Wanneer dit precies in zal gaan, is nog niet bekend. Maar wil je gebruik maken van de turboliquidatie? Houd dan bij de planning rekening met deze nieuwe wetgeving.

Fiscaal nieuws voor de werkgever

Vaste onbelaste reiskostenvergoeding

De bestaande versoepeling voor de onbelaste en vaste reiskostenvergoeding is verder verlengd tot 31 december 2021. Is er sprake van reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter? Dan kun je een vaste onbelaste vergoeding afspreken met jouw werknemers. Denk hier bijvoorbeeld aan het woon-werktraject. Een verandering van het reispatroon van werknemers vanwege het thuiswerken hoeven geen gevolgen te hebben voor de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding. Het moet hier wel gaan om reiskostenvergoedingen die je voor de coronacrisis onvoorwaardelijk aan jouw werknemers hebt toegekend. Verandert het reispatroon? En wil je daardoor de vergoeding bijstellen? Dat kan.

Terug naar reguliere werktijdverkorting

Toen de coronacrisis uitbrak, werden het coronavirus en de gevolgen daarvan gezien als een bijzondere omstandigheid. En kon je dus werktijdverkorting aanvragen. Maar vanwege de massale toestroom van aanvragen, werd besloten om de inzet van werktijdverkorting stop te zetten. De opvolger diende zich al snel aan, in de vorm van de NOW regeling. Maar deze regeling is sinds 1 oktober geëindigd. Sindsdien kun je weer gebruik maken van de reguliere ontheffing van het verbod op werktijdverkorting. Dat houdt dus in dat je met een vergunning voor werktijdverkorting tijdelijk een WW-uitkering voor jouw personeel kunt aanvragen. In onze nieuwsbrief "Fiscale nieuws voor ondernemers" kun je hier meer over te weten komen. Waar moet je aan voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor de werktijdverkorting? En welke stappen moet je hiervoor ondernemen?

Fiscale nieuws voor de belastingbetaler

Jaarlijks schenken moet ook echt jaarlijks gebeuren

In de praktijk kiezen ouders er regelmatig voor om een periodieke schenking schriftelijk vast te gaan leggen. Zodoende benut je als ouders zijnde de jaarvrijstelling van de kinderen. Maar je doet er juist goed aan om dit niet vooraf schriftelijk vast te gaan leggen. Doe je dit namelijk wel, dan riskeer je dat deze schenkingen ineens worden belast in het jaar waarin deze worden toegezegd. Wanneer je de bedragen bij elkaar optelt, dan kan dit flink in de papieren lopen. De jaarlijkse vrijstellingen zijn namelijk toepasbaar indien de schenkingen ook daadwerkelijk in dat jaar hebben plaatsgevonden. Leg dus niets van te voren vast! En voer de schenkingen jaarlijks tijdig uit.

Heb je in een bepaald jaar niet de beschikking over voldoende liquide middelen om de schenking daadwerkelijk uit te kunnen voeren? Dan kun je ervoor kiezen om deze onderhands schuldig te erkennen. Let wel. Deze schulden dien je bij leven te voldoen. Of dat deze bij leven alsnog notarieel worden bekrachtigd. Doe je dit niet? Dan worden de schenkingen bij overlijden naverrekend met erfbelasting.

Verlaag jouw box 3 grondslag

Er zijn bepaalde belastingschulden die de rendementsgrondslag van box 3 niet verminderen. Dit kun je echter omzeilen. Vraag in dit geval een voorlopige aanslag aan en betaal deze voor het einde van het jaar. Op de peildatum van box 3 (1 januari) heeft het bedrag van de aanslag zo toch de box 3 grondslag verminderd. Belangrijk hierbij is wel dat de inspecteur de aanslag tijdig oplegt en jij daardoor voor het einde van het jaar kunt betalen. Doet de belastinginspecteur dat niet, dan gaat deze vlieger helaas niet op. En dat is niet rechtvaardig, aldus de staatssecretaris. Daarom keurt hij het goed dat als je voor 1 november schriftelijk om een nadere voorlopige aanslag hebt verzocht, de desbetreffende belastingschuld al per 1 januari van het volgende jaar (peildatum) als betaald word beschouwd bij de berekening van de box 3 grondslag. En dus ook als je de aanslag nog niet hebt betaald.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van bovenstaande fiscaliteiten vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Of laat jouw gegevens achter. Dan bellen we je zo spoedig mogelijk terug.

Meer weten? Vraag het Wouter!

Allround adviseur
  • Groeiadviseur
  • Sparringspartner
  • Belastingadvies
Afspraak maken met Wouter

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!