16 Dec 2019

Blog

Ik wil meer vrije tijd

Intro

Je bent ondernemer geworden, omdat je ‘vrij’ wilt zijn (of eigenwijs bent), maar ben je als ondernemer wel zo vrij? Graag laten wij jou zien hoe je hier bewust(er) keuzes in kan maken. Daar gaat deze blog over.

Ondernemers Simon en Tim

Simon spreekt af met zijn vriend Tim en geeft aan dat hij wel wat vaker op vakantie zou willen, maar als advocaat-ondernemer werkt hij gemiddeld 60 uur per week en heeft hij het altijd te druk. Er zijn altijd spoedklussen en hij ervaart een hoop stress. Naast zijn vrouw en kinderen thuis, komt hij amper toe aan sporten; Hier heeft hij eigenlijk geen puf voor, dus hij is wel toe aan vakantie!
Zijn vriend Tim is vormgever en werkt 20 uur per week. Hij gaat wel 3 x per jaar op vakantie. Het zijn niet altijd verre reizen, maar als hij dit zou willen dan zou dat kunnen.

In welke van bovenstaande personen herken jij je het meeste? Zeg jij ook vaak tegen andere mensen “druk” als ze aan jou vragen hoe het met jou gaat?

Relatief inkomen

Los van de business waar je in zit, de omvang van je bedrijf of hoe je dingen nu hebt georganiseerd, is het goed om te kijken wat jij als ondernemer op dit moment per uur verdient. We noemen dit ook wel het ‘relatief inkomen’. Een simpele berekening van de ondernemersbeloning die jij krijgt, gedeeld door het aantal uren die jij in je bedrijf stopt.
Laten we onze drukke en gestreste Simon eens nader onder de loep nemen. Simon werkt gemiddeld 60 uur per week. Zijn ondernemersbeloning is op dit moment € 17.000,- per maand, waarvan hij circa € 5.000,- opzij kan zetten.
Aan de andere kant hebben wij Tim die gemiddeld 20 uur per week werkt. Zijn ondernemersbeloning is op dit moment € 5.000,- per maand, waarvan hij circa € 1.000,- opzij kan zetten.

Relatief inkomen in de praktijk

Hieronder volgt een uiteenzetting van wat beide heren aan relatief inkomen hebben:
Tim: Als vormgever verdient hij € 5.000,- per maand. De tijd die hij hieraan kwijt is bedraagt per maand 86 uren (gemiddeld 20 uur per week x 4,3). Zijn relatieve inkomen bedraagt dan € 58,13 (5000,- / 86).
Simon: Simon verdient als advocaat per maand een ondernemersbeloning van € 17.000,-. Hiervoor is hij 258 uren (gemiddeld 60 uur per week x 4,3) aan het werk. In zijn geval bedraagt zijn relatieve inkomen € 65,69 (€ 17.000,- / 258).
Zoals je hierboven ziet verdient Simon in absolute zin € 12.000,- meer dan Tim, maar hiervoor moet hij wel 172 extra uren maken. Vervolgens zie je in relatieve zin dat in het uurtarief slechts € 7,76 verschil zit. Middels het relatief inkomen krijg je als ondernemer inzicht in wat je per uur verdient. Dit is vervolgens een belangrijke KPI om hiermee aan de slag te gaan. Want als we meer vrije tijd willen of meer willen verdienen of vaker op vakantie willen, dan is het belangrijk om het relatieve inkomen te laten stijgen!

De verschillende rollen van een ondernemer

Voordat we ingaan op de knoppen waar je als ondernemer aan kunt draaien om je relatieve inkomen te verhogen, wil ik eerst nog even stil staan bij de verschillende rollen die je als ondernemer bekleedt. Deze zijn namelijk onder te verdelen in drie stuks:
1. Uitvoerder (vakman/vrouw)
2. Ondernemer
3. Leidinggevende

De meeste ondernemers zijn goed in wat ze doen (uitvoering), maar kun je het ook verkopen en ben je ondernemend genoeg? Naast de uitvoering (in je bedrijf werken), moet je ook ‘aan je bedrijf werken’. Dit is een belangrijke rol die je fungeert als ondernemer. Wat gebeurt er in de wereld? Zijn er ontwikkelingen in jouw branche waar je op in moet springen? Hoe gaat het met je concurrenten? Zaken waar je niet bij stil staat als je in de rol als uitvoerder zit.
Jij kan als ondernemer in de valkuil trappen dat je teveel in de uitvoering zit, door alles zelf te willen doen, en hierdoor groeit je onderneming niet.
Om je onderneming te laten groeien (of beter te laten worden) moet je eerst voor jezelf meer tijd creëren om aan je onderneming te werken. Om hier inzicht in te krijgen, adviseren wij om de huidige rollen en verantwoordelijkheden binnen jouw bedrijf op papier te gaan zetten. Welke rollen bekleed jij op dit moment? En hoeveel zijn het er? Onze ervaring is dat (te) veel rollen door de ondernemer zelf worden ingevuld.

De rollen uitbesteden

Als je ZZP’er bent dan klopt het dat je veel rollen zelf invult. Echter maakt dit niet uit in de bepaling van de werkzaamheden die je zelf wilt uitvoeren. Om zoveel mogelijk tijd voor jezelf te creëren moet je uitbesteden wat je uit kan besteden. Heb je wel eens nagedacht over bijvoorbeeld een ‘virtuele assistent’? Iemand die je mailbox en agenda beheert, bepaalde zaken na belt en dingen voor jou organiseert? Is dit een goeie investering als jij in deze tijd wel die grote calculatie kan afmaken en een grote opdracht binnen haalt?
Wat nou als dit Simon € 1.000,- per maand kost om via deze virtuele assistent 10 uur per week te winnen. Zijn relatieve inkomen per uur gaat dan naar € 74,42 (16.000 gedeeld door 215 uren per maand). Dit is een stijging van 13% in zijn relatieve inkomen. Interessant?
Kijk goed naar je huidige taken en rollen en bepaal voor jezelf of je er energie van krijgt. Als dit niet het geval is, dan is dit sowieso een belangrijk argument om deze taken/rol uit je pakket te halen. Beoordeel of het mogelijk is om dit uit te besteden dan wel te automatiseren.

Als ondernemer krijg je ‘het voeren van een administratie’ er altijd gratis bij. Doe je dit nog zelf of heb je dit uitbesteed? Als jij een inkoopfactuur binnen krijgt, wat voor handelingen moet je hier mee doen om deze in de administratie te krijgen en te betalen? Wat als jouw leverancier rechtstreeks naar jouw online boekhoudsoftware mailt? Dat scheelt weer een handeling. En als je veel facturen handmatig moet betalen, is het dan niet handig om vanuit je boekhoudsoftware gebruik te maken van een betaallijst en deze facturen via een SEPA betaalbatch te betalen? Het lijken kleine handelingen, maar als je meer dan 10 facturen per week betaalt, dan scheelt dit per week al een half uur.

Personeel aannemen?

Maar even terug naar de verschillende rollen. Het is duidelijk dat jij als ondernemer ‘uitvoerder’ en ‘ondernemer’ bent, maar je kan ook nog ‘leidinggevende’ zijn. Dit is het geval als je samenwerkt met andere partijen die jij aanstuurt, of personeel hebt. Veelal gebeurt dit omdat je bedrijf dermate is gegroeid dat je de uitvoering niet meer zelf aan kan.

De praktijk

Tim als vormgever doet het hartstikke goed en krijg via mond-tot-mond reclame gigantisch veel nieuwe opdrachten. Op een bepaald moment lukt het Tim niet meer om dit alleen te doen, maar besluit iemand aan te nemen. Deze werknemer werkt 10 uur per week voor Tim, maar Tim heeft het zo druk met de uitvoering dat hij weinig tot geen tijd kan besteden aan zijn werknemer. Het gevolg is dat deze werknemer van de 10 uren dat hij aanwezig is, slechts 5 uren productief is. Als we er even vanuit gaan dat de kostprijs van deze medewerker, inclusief dekking voor overhead, € 25,- bedraagt. Dan kost dit Tim € 125,- per week. De andere uren is Tim wel productief tegen € 50,- per uur, dus dit levert € 250,- per week op. Per saldo gaan de opbrengsten gemiddeld met € 125,- per week omhoog, echter heeft Tim het nog net zo druk. Sterker nog; hij heeft ook nog de personele verplichtingen, de rol Personeelszaken/HRM, er bij gekregen. Dit kost hem ook nog 3 uren per week. Zijn relatieve inkomen zakt naar € 55,93 (€ 5.537,50 gedeeld door 99 uren), dit is een daling van 3,7%. Heeft Tim dit dan wel goed georganiseerd voor zichzelf? Het zou beter kunnen.
Het is uiteraard zo dat als je aan personeel begint, jij als ondernemer hier ook in moet investeren. Maar als je je bewust bent van de rollen en je takenpakket en dit inzichtelijk hebt gemaakt, dan kun je hierin bewustere keuzes maken.

Je wordt er als ondernemer gelukkiger van!

Uiteraard is het bij het maken van deze keuzes in eerste instantie van belang of het financieel mogelijk en haalbaar is! Als het financieel mogelijk is dan staan hieronder een aantal redenen om taken/rollen te automatiseren of uit te besteden:

Je wordt er niet gelukkig van!
Als je het kan betalen en je relatieve inkomen blijft op niveau, waarom zou je dan zelf de boekhouding gaan doen op de zaterdagochtend??

Je wilt meer vrije tijd creëren voor jezelf (of je gezin)
Meer vrije tijd betekent dat je andere dingen kunt doen die je leuk vindt, bijvoorbeeld sporten, reizen, gezin, etc.

Je wilt je onderneming laten groeien!
Je zit al een tijdje op hetzelfde niveau. De resultaten zijn goed en je kan er goed van leven. Maar jij hebt andere plannen richting de toekomst en daar is bijvoorbeeld groei voor nodig.

Je wilt meer verdienen (relatief inkomen)
Met automatiseren en uitbesteden creëer je voor jezelf meer vrije tijd. Als je in deze tijd jezelf voor een hogere uurtarief kunt verkopen of grotere opdrachten binnen kunt halen, dan kan hierdoor je absolute maar vooral je relatieve inkomen stijgen!

Jij wilt je bedrijf in de toekomst gaan verkopen
Als de ‘vent’ de ‘tent’ is, dan is de waarde afhankelijk van jouw inzet. Als jij ooit je bedrijf wilt verkopen, dan moet het minder afhankelijk van jou als ondernemer zijn. Zaken automatiseren en uitbesteden zijn dan heel belangrijk en verhogen de waarde van je onderneming.

Jouw volgende stap richting meer vrije tijd
Na dit verhaal te hebben gelezen, ga jij je zaken dan ook anders aanpakken? Simon kan niet wachten totdat hij bepaalde werkzaamheden kan uitbesteden, zodat hij niet meer 60 uur per week hoeft te werken!

Wat ga je doen?

1. Schrijf eerst zoveel mogelijk zaken op die je anders zou kunnen doen. Vergeet even de onmogelijkheden en wees creatief.
2. Ga vanuit hier kritisch kijken of het haalbaar is of niet
a. Welke investering heb je nodig?
b. Wat zijn de risico’s?
c. Maak een budget
3. Kies hier vervolgens maximaal twee (2!) uit
4. Zorg dat deze gaan veranderen en zet dit in de tijd weg
5. Evalueer regelmatig!
Zorg dat de punten die je wilt verbeteren vervat worden in een kwartaalplan, waarbij je een cruciaal doel beschrijft en welke acties hier bij horen. Door hier focus in aan te brengen, dwing je jezelf keuzes te maken. Dit vergroot enorm de kans dat dit een succes wordt!
Daarnaast is het van belang om regelmatig te evalueren. Wat is er veranderd? Word ik daar blij van? Heeft het wat opgeleverd? Hoe doen andere ondernemers dit?

Paar gratis tips om je op weg te helpen

Als je altijd werkt ben je niet perse effectiever. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die 32 uur per week werken, productiever zijn dan mensen die 50 uur per week werken. En laten we eerlijk zijn, het werk is nooit af!

De wet van Pareto zegt dat 80% van het resultaat wordt gerealiseerd door 20% van de inzet/input. De rest is opvulling. Dit geldt ook voor je klantenbestand!

Focus is super belangrijk. Kijk naar de meest succesvolle mensen in de wereld, maar ook in je directe omgeving. Waardoor zijn zij succesvol? Door keuzes te maken en focus aan te brengen!

Je kan niet overal goed (of zelfs de beste) in zijn. Doe dan ook niet alles en besteed uit waar mogelijk!

Simon werkt nu heel veel, maar verdient in absolute zin ook veel waardoor hij geld kan reserveren. Als hij dit vermogen slim investeert in bezittingen ‘Activa’, dan gaat dit inkomsten genereren waarvoor hij weinig arbeid hoeft te leveren. Dit verhoogt het relatieve inkomen!
Ter illustratie: een vermogen van circa € 600.000,- in onroerend goed wat verhuurd wordt, kan zorgen voor een netto inkomstenstroom van circa € 2.400,- per maand (als alles is afgelost).

Zoals beschreven hierboven. Werk met een kwartaalplan waarin je de juiste prioriteiten aanbrengt.

We hebben het ‘druk’, maar waarmee? De weken zijn zo gevuld en wellicht besteed je je tijd alleen maar aan dringende zaken (brandjes blussen), maar vergeet je de belangrijke zaken. De timemanagement-matrix van Stephen Covey geeft hierin mooie inzichten!

Ben je benieuwd naar jouw mogelijkheden? Neem dan contact met ons op!

Meer weten? Vraag het Wouter!

Allround adviseur
  • Groeiadviseur
  • Sparringspartner
  • Belastingadvies
Afspraak maken met Wouter

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!