Blog

Kosten besparen DGA: Maar liefst 14 bespaartips voor jou en jouw B.V.

Kosten besparen als DGA? In onze whitepaper vind je maar liefst 14 bespaartips. Allemaal tips waarmee je als DGA niet alleen kosten kunt besparen, maar ook serieuze risico’s kunt afdekken.

In de afgelopen tijd is er ontzettend veel veranderd, ook voor de DGA. Belangrijk is dan om als directeur-grootaandeelhouder te weten wat je moet doen en hoe je moet handelen. Vaak is dat lastig omdat de situatie waarin een dga verkeert (vrij) complex is. In deze blog geven we drie bespaartips gratis weg. Wil je ze allemaal? Vraag hieronder de whitepaper aan en ga als DGA kosten besparen.

Bespaartip 1 voor de DGA: Neem jouw partner in dienst

Het kan (fiscaal) voordelig zijn om jouw partner in dienst te gaan nemen. Dit zit hem in meerdere factoren. Laten we beginnen met de voordelen die het meest voor de hand liggen.

 • Het salaris en overige zakelijke kosten die voortvloeien uit de dienstbetrekking van jouw partner zal de fiscale winst van jouw B.V. verlagen. Het is namelijk aftrekbaar.
 • Daarnaast is de kans groot dat het salaris van jouw partner tegen een lager tarief belast wordt;
 • Verder heeft jouw partner recht op arbeidskorting.

Minder voor de hand liggend zijn echter de volgende zaken:

 • Je kunt bijvoorbeeld pensioen voor jouw partner opbouwen. De premies hiervan zijn aftrekbaar;
 • Geef je partner een fiscaal vriendelijke beloning in de vorm van een fiets of telefoon. Of nog beter: Middels de WKR kan jouw partner eventueel recht hebben op belastingvrije vergoedingen;
 • Auto van de zaak? En is er onderling sprake van verschillende belastingtarieven? Verdeel de bijtelling in dat geval over jou en jouw partner;
 • Je hoeft geen premies voor de werknemersverzekeringen te betalen indien de gezagsverhouding ontbreekt.

Is het echt zo simpel?

Nee, helaas niet. Er zitten risico’s aan dit soort constructies. Punten van aandacht zijn bijvoorbeeld:

 • Jouw partner valt ook onder de gebruikelijkloonregeling. Deze bedraagt dit jaar € 47.000,-. Laat je hierin goed adviseren. Stem waar mogelijk dingen af met de Belastingdienst, bijvoorbeeld ook als er sprake is van een deeltijdconstructie;
 • Het kan zo zijn dat de gezagsverhouding ontbreekt. Hierdoor is jouw partner niet verzekerd voor onder andere de WW. Houd daar rekening mee;
 • Stel een zakelijke arbeidsovereenkomst op;
 • In geval van een echtscheiding brengt dit extra kosten met zich mee.

Let op!

Indien je jouw partner in dienst wilt nemen, is goed advies hierin erg belangrijk. Kijk niet alleen naar de fiscale voordelen! Vanuit bedrijfseconomisch belang moet het meewerken van jouw partner ook toegevoegde waarde hebben voor jouw bedrijf! 

Bespaartip 2 voor de DGA: Fiscale eenheid onder de loep nemen

Heb je meerdere vennootschappen die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen? Het kan dan interessant zijn om de fiscale eenheid te verbreken. De hogere grens voor het lage Vpb-tarief geldt namelijk voor alle winst van de fiscale eenheid bij elkaar.

Maar zonder fiscale eenheid kun je per vennootschap profiteren van deze hogere grens.

Hoe werkt het?

Zijn jouw B.V. ’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde B.V. ’s. Gezien het toenemende verschil tussen het lage en het hoge tarief wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter. Het tariefverschil bedraagt vanaf 2021 immers 10%-punt (15% respectievelijk 25%) en heeft vanaf 2021 betrekking op de eerste € 245.000 winst en vanaf 2022 zelfs op de eerste € 395.000 winst. Na verbreking van de fiscale eenheid kan elke B.V. voor zich het tariefsopstapje benutten.

Let op

Let erop dat de verbreking van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Als verbreking per 2022 gewenst is, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2022 zijn ontvangen door de Belastingdienst. Voor 2021 is de termijn reeds verstreken.

Weeg alle voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting goed af voor je besluit tot verbreking over te gaan. Wees ook alert op mogelijke onbedoelde gevolgen bij verbreking. Zo dien je wellicht belasting te betalen over vermogensverschuivingen tussen de B.V. ’s in de afgelopen zes jaar. Heb je een B.V. met meerdere activiteiten en een hoge winst, dan kan het interessant zijn om deze B.V. fiscaal te splitsen. In dat geval kun je namelijk ook gebruik van het tariefopstapje voor de vennootschapsbelasting.

Bespaartip 3 voor de DGA: Behaal voordeel uit een Personal Holding

In gesprek met ondernemers die fiscaal optimaal willen opereren of hun risicoprofiel zo laag mogelijk willen houden is de Personal Holding (PH) een geliefd onderwerp. Over het algemeen wordt gesteld dat 1 BV, geen BV is. Je hebt er kennelijk twee nodig. Maar waarom is dat zo? We bespreken de volgende drie voordelen, vanuit het profiel van een actieve onderneming die is opgezet met één of meerdere PH’s en één of meerdere werkmaatschappijen, waar geld wordt verdiend.

Voordeel 1: Belastingvrij dividend onttrekken aan de werkmaatschappij

Je kunt geld dat is verdiend in de werkmaatschappij belastingvrij uitkeren naar de PH. Dit geld kun je belastingvrij gebruiken voor nieuwe investeringen. Ook kun je dit geld gebruiken voor privé investeringen in box 3 door het vanuit jouw PH belastingvrij aan jezelf uit te lenen. De PH speelt dan voor bank, waarbij het uiteraard wel van belang is dat hier zakelijke afspraken over gemaakt worden. Daarnaast is het excessief lenen van de BV hierbij een belangrijk onderwerp.

Voorbeeld

Stel, je hebt geen PH hebt en de aandelen houdt je rechtstreeks privé in jouw werkmaatschappij. In dat geval zijn uitkeringen vanuit de werkmaatschappij rechtstreeks belast met 26,25% aanmerkelijk belang heffing! Geld wat je direct kwijt bent en niet meer kunt aanwenden voor investeringen. Je zou kunnen zeggen: “Waarom wil ik dan geld vanuit de werkmaatschappij uitkeren?” Dit wil je vanuit risicodenken. Geld dat is belegd in de werkmaatschappij bevindt zich namelijk in de risicosfeer van de activiteiten die daar plaatsvinden. Het getuigt van gezond verstand de werkmaatschappij voldoende licht te houden voor calamiteiten die zich voor kunnen doen en ook toetreding van toekomstige investeerders eenvoudiger te houden met een overzichtelijk eigen vermogen. Er zijn wel spelregels verbonden aan het uitkeren van dividend!

Benieuwd naar de overige twee voordelen? Vraag dan onze whitepaper aan.

Wat moet je regelen?

Onderneem je op dit moment vanuit een eenmanszaak, Vof of houd je rechtstreeks in privé aandelen in een werkmaatschappij? Dan raad ik je aan advies in te winnen over de te bewandelen koers. Deze koers is niet te standaardiseren en is afhankelijk van je persoonlijke situatie en zakelijk huidige omstandigheden.

Voor de juridische inrichting van de onderlinge verhouding tussen de vennootschappen en privé werken wij met goede standaard juridische modellen. Hierbij kun je denken aan management-, arbeids-, en rekening courant overeenkomsten. De accountancy voor jouw structuur, inclusief administratie, jaarrekening, publicatiestukken en fiscale aangiften kunnen wij online en geautomatiseerd aanbieden.

Wil je nog meer bespaartips?

Wil je weten of je nog meer geld en kosten kunt besparen? Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend onze whitepaper aan. Hierin vind je in totaal maar liefst 14 bespaartips en manieren om als DGA kosten te besparen in terug. Heb je vragen of benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op!

Meer weten? Vraag het Wouter!

Allround adviseur
 • Groeiadviseur
 • Sparringspartner
 • Belastingadvies
Afspraak maken met Wouter

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!