15 mrt. 2021

Nieuws

Laatste ontwikkelingen omtrent de coronamaatregelen

Onlangs kondigde het Kabinet een uitbreiding van de coronasteun aan. Deze uitbreiding en enkele aandachtspunten met betrekking tot de bestaande coronamaatregelen staan centraal in dit artikel. Zodoende ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de coronamaatregelen.

1. Sociale zekerheid

Alsnog hardheidsclausule in TVL

Ondernemers van wie de feitelijke activiteiten die zij uitvoerden op 15 maart 2020 in werkelijkheid anders waren dan uit de inschrijving in het Handelsregister blijkt, kunnen op basis van hun werkelijke activiteiten alsnog TVL krijgen. Dit is het gevolg van een aantal uitspraken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Naar aanleiding hiervan zijn er twee hardheidsclausules in de TVL-regeling opgenomen. Kan de ondernemer voldoende  onderbouwen dat de inschrijving niet juist was? Dan zal RVO bij de subsidieverlening uitgaan van de hoofdactiviteit die hoort bij die feitelijke activiteiten. Hierdoor komt een ondernemer in aanmerking voor (een hogere) TVL op basis van zijn werkelijke hoofdactiviteit. Nadat de Europese Commissie de wijzigingsregeling heeft goedgekeurd zal RVO deze hardheidsclausules in bezwaarprocedures gaan toepassen.

Men gaat nog bekijken of deze werkwijze in de TVL voor het tweede kwartaal al in de aanvraagprocedure geregeld kan worden. Dit is echter nog niet zeker. Wel is het zo dat na een succesvol bezwaar op dit punt over het eerste kwartaal van 2021 dit automatisch wordt verwerkt in de aanvraag voor de TVL voor het tweede kwartaal van 2021.

Verhoging subsidiepercentage TVL naar 100% in het tweede kwartaal

Men gaat het subsidiepercentage van de TVL verhogen naar 100%. Deze verhoging geldt vanaf het tweede kwartaal van 2021.

De TVL-subsidie telt mee als inkomsten bij het omzetbegrip dat wordt gehanteerd binnen de NOW. Voor iedere euro extra TVL wordt daarom grofweg ongeveer 20 eurocent minder NOW uitgekeerd. Praktisch betekent dit dat de verhoging van de TVL ertoe zal leiden dat bedrijven in het tweede kwartaal minder NOW-steun zullen ontvangen. Per saldo valt de subsidie wel hoger uit.

Er zullen ook bedrijven zijn die - door de verruiming van de TVL en vanwege het bovenstaande effect - geen NOW meer zullen ontvangen. Dit zijn bedrijven in sectoren met een hoog vastelasten-percentage (tenminste 34%) en met een omzetverlies relatief dicht bij de omzetverliesdrempel van 30% in de TVL. Ook is het mogelijk dat zij hierdoor per saldo minder steun zullen ontvangen.

Vragen? Neem dan contact met ons op.

Verdubbeling middelen voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Het Kabinet verdubbelt de middelen die aan de gemeenten ter beschikking staan voor de uitvoering van de TONK. De TONK is een regeling voor huishoudens die bij de steunmaatregelen tussen wal en schip vallen. En die hun noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen betalen wegens een sterke terugval in inkomsten door de coronacrisis. Gemeenten voeren deze uit in het kader van de bijzondere bijstand. Zij kunnen op aanvraag bijstand verlenen. Dit is afhankelijk van de individuele omstandigheden van het huishouden.

Tozo 1.0 krijgt vervelend staartje voor partners met eigen inkomen

Heb je een Tozo-uitkering ontvangen in de eerste fase van de coronacrisis? In die fase gold voor Tozo 1.0 geen partnertoets. Toch krijgt deze Tozo-steun een vervelend staartje voor partners met eigen (loon)inkomsten. Uit de vooraf ingevulde belastaangifte 2020 blijkt namelijk dat de helft van de Tozo-steun aan de partners met eigen (loon)inkomsten wordt toegerekend. Zij moeten daarover inkomstenbelasting betalen.
Hierover bestaat veel verbolgenheid, maar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten dat de toerekening terecht is. De Tozo-steun is namelijk gebaseerd op de Algemene Bijstandswet en is dus een gezinsinkomen. Dit heeft gevolgen voor de inkomstenbelasting van de partner met eigen inkomen.

2. Fiscaal en loonheffingen

Uitstel van betaling belastingschulden

In de kamerbrief van 12 maart 2021 merkt het kabinet op dat men momenteel onderzoekt of nadere versoepelingen van het bestaande beleid voor uitstel van betaling van belastingschulden noodzakelijk zijn. Op dit moment maken bijna 250.000 ondernemers gebruik van het bestaande soepele uitstelbeleid. De opgebouwde belastingschuld bedraagt inmiddels bijna € 16 miljard. Het kabinet zal verschillende beleidsopties wegen, zoals verlengen betalingstermijn (nu 36 maanden), latere startdatum voor de aflossingen (nu 1 oktober 2020) en een langere periode met verlaagde invorderingsrente (0,01%). De uitkomsten van deze weging verwacht men in het tweede kwartaal.

Het is belangrijk dat ondernemers die eerder een aanvraag voor drie maanden hadden ingediend - en na deze drie maanden niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen - zélf om verlenging van het uitstel vragen. Doe je dit niet, dan loop je het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van (nu nog) 36 maanden. Als het goed is, zijn alle ondernemers die eerder uitstel hebben aangevraagd door de Belastingdienst op dit risico gewezen.

Time-out arrangement

Het kabinet spant zich in om - als onderdeel van het Time-Out arrangement (TOA) en samen met andere schuldeisers - intermediairs en schuldhulpverleners een soepelere regeling te treffen voor efficiënte behandeling van saneringsverzoeken. In samenhang hiermee zal de Belastingdienst de aangehouden en nog binnenkomende saneringsverzoeken met welwillende blik beoordelen. Er worden richtlijnen ontwikkeld voor een gezamenlijke tijdelijke versoepeling en uniformering van de saneringsvoorwaarden met belangrijke schuldeisers. In de brief van 12 maart 2021 wordt nader opgemerkt dat samenwerking met de andere schuldeisers van cruciaal belang is. Een soepele opstelling helpt immers alleen maar als andere schuldeisers ook coulance betrachten. Het kabinet informeert hierover nader in het tweede kwartaal.

Onbelaste vaste reiskostenvergoeding

De onbelaste vaste reiskostenvergoeding die vóór 13 maart 2020 onvoorwaardelijk aan de werknemer is toegekend, mag tot 1 april 2021 worden voortgezet als het reispatroon door het thuiswerken is gewijzigd. Deze versoepeling is al twee keer verlengd. Het is nog niet bekend of dit nog een keer gaat gebeuren of dat de versoepeling op 1 april a.s. inderdaad stopt. In de kamerbrief van 12 maart jongstleden wordt hierop overigens niet ingegaan.  

Vragen?

In dit artikel zijn we ingegaan op de laatste ontwikkelingen omtrent de coronamaatregelen. Heb je naar aanleiding hiervan vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Meer weten? Vraag het Sandra!

Miss Yuki 2020
  • Accountancy
  • Sparringspartner
  • Fiscaliteiten
Afspraak maken met Sandra

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!