Leveringsvoorwaarden

Op aanbiedingen en overeenkomsten van Rikst zijn leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze bestaan uit algemene voorwaarden en bewerkersvoorwaarden uit hoofde van de AVG. De bewerkersvoorwaarden zijn van toepassing op de administratieve dienstverlening, loonverwerking en specifiek overeengekomen werkzaamheden (COS 4400). Voor het gebruik van Yuki boekhouden, gelden voor eindafnemers de artikelen 7 en 9 van de gebruikersvoorwaarden Yuki. Genoemde voorwaarden tref je hieronder aan:

Algemene voorwaarden Rikst Accountants B.V.

Gebruikersvoorwaarden Yuki waarbij de artikelen 7 en 9 voor eindafnemers van toepassing zijn

Klachten- en klokkenluidersregeling Rikst

Haal Rikst aan boord!