Nieuws

Prinsjesdag 2021

Het Kabinet heeft tijdens Prinsjesdag 2021 het belastingplan voor het komende jaar gepresenteerd. Vanwege de demissionaire status van het Kabinet bevat het belastingplan minder maatregelen dan we gewend zijn. En toch staan er een paar belangrijke wijzigingen voor de deur. Hieronder een overzicht van de belangrijkste plannen die tijdens Prinsjesdag 2021 gepresenteerd werden.

Wil je alle plannen inzien? In dit rapport kun je ze teruglezen. Heb je vragen? Neem via onderstaande button contact met ons op.

Neem contact op

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Thuiswerken wordt waarschijnlijk een blijvertje ook na de coronacrisis. Veel werkgevers en werknemers hebben ingezien dat thuiswerken ook voordelen heeft. Ook de overheid is gebaat bij minder woon-werkverkeer: minder fileleed en minder CO2-uitstoot. Om thuiswerken verder te stimuleren mag je vanaf 2022 een onbelaste vergoeding van € 2 per dag voor thuiswerkkosten aan jouw werknemer betalen. Dit zijn bijvoorbeeld extra kosten voor gas- en elektriciteitsverbruik, koffie en/of thee, wc-papier en afschrijvingskosten van een eigen bureau en stoel. Je kunt ook gebruikmaken van de volgende al bestaande faciliteiten:

  • de vrije ruimte in de werkkostenregeling;
  • de gerichte vrijstellingen voor mobiele telefoons, ICT-middelen en (onder voorwaarden) arbovoorzieningen.

Wonen

Tijdens Prinsjesdag 2021 werd duidelijk dat op gebied van wonen een aantal zaken zullen wijzigen. Er volgt een aanpassing op het gebied van de eigenwoningregeling en de overdrachtsbelasting.

Besluit eigenwoningregeling

De toepassing van de eigenwoningregeling bij partners is nu nog vastgelegd in een beleidsbesluit dat voortvloeit uit de per 1 januari 2013 ingevoerde verplichte jaarlijkse aflossingseis voor eigenwoningschulden. Dit besluit wordt omgezet in wetgeving en aangepast. De eigenwoningregeling is een complexe regelgeving. De voorgestelde aanpassingen zijn al even complex en lenen zich daarom niet goed voor een behandeling in dit artikel. Daarom volgt hierna een korte opsomming van de belangrijkste punten, zonder verder in details te treden. Herken je een van de geschetste situaties, neem dan contact met ons. Wij helpen je graag verder als je behoefte hebt aan meer detailinformatie.

  • Toerekening van vóór een huwelijk ontstane eigenwoningreserve wordt beperkt tot huwelijken in algehele gemeenschap van goederen;
  • Inzet van een eigenwoningreserve bij gezamenlijke aankoop en financiering van een woning: de tegemoetkoming die geldt als je de eigen woning ieder voor de helft koopt en ook de eigenwoningschuld je ieder voor de helft aangaat, je het ‘eigenwoningverleden’ over jou en jouw partner gelijkelijk mag verdelen, geldt ook bij een andere verdeling dan 50-50-aankoop en -financiering;
  • Overgang aflossingsstand bij huwelijk: de aflossingsstand gaat niet langer over op de partner, maar blijft bij de partner bij wie deze is ontstaan;
  • Bestaande eigenwoningschuld (EWS) bij oversluiten naar nieuwe gezamenlijke EWS: introductie keuzerecht die het mogelijk maakt dat een bestaande EWS door beide partners gezamenlijk kan worden ingezet naar rato van hun aandeel in de gezamenlijke nieuwe schuld;
  • Overlijden en de eigenwoningregeling: bij overlijden gaat de bestaande eigenwoningreserve niet over op de langstlevende partner of andere belastingplichtige. Dit geldt ook voor een eventueel aanwezige aflossingstand. Daarnaast introductie van een keuzerecht voor de langstlevende partner om van het overgangsrecht van een bestaande EWS van de overleden partner gebruik te maken bij het oversluiten van een bestaande EWS naar een nieuwe lening.

Overdrachtsbelasting en onvoorziene omstandigheden

Koop je een woning die je als hoofdverblijf gaat gebruiken, dan betaal je 2% overdrachtsbelasting (OVB). Koop je een woning die voor jou geen hoofdverblijf zal zijn, dan betaal je 8% OVB. Ben jij (of is jouw partner) tussen de 18 en 35 jaar oud dan kun je mogelijk de startersvrijstelling benutten waardoor je in het geheel geen OVB hoeft te betalen. Dat is het geval als de waarde van de aangekochte woning inclusief aanhorigheden niet meer dan € 400.000 bedraagt en jij de startersvrijstelling niet eerder hebt benut.

Cruciaal voor de toepassing van het 2%-tarief en de startersvrijstelling is dat je de woning als hoofdverblijf anders dan tijdelijk gaat bewonen. Toch kunnen zich vóór de verkrijging van de woning maar nadat de koopovereenkomst niet meer kan worden ontbonden, onvoorziene omstandigheden (zoals overlijden of scheiding) voordoen. Hierdoor voldoe je niet meer aan het hoofdverblijfcriterium. Onder deze omstandigheden geldt dat je geacht wordt de woning als hoofdverblijf te zullen gebruiken, waardoor je niet alsnog het 8%-tarief in de OVB verschuldigd bent. Voor onvoorziene omstandigheden die zich voordoen ná de levering is dit al zo geregeld.

De klimaatplannen tijdens Prinsjesdag 2021

Het klimaat nam een belangrijke plek in tijdens Prinsjesdag 2021. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste punten.

Meer subsidie voor emissieloze bestel- en bedrijfsauto’s

Volgende jaar wordt het nog interessanter om te investeren in nieuwe emissieloze bestel- of bedrijfsauto’s. In het kader van de aanpak van de klimaatverandering komt er in 2022 namelijk meer budget vrij voor de Subsidieregeling Emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA). Je kunt tijdelijk (tot en met 2025) subsidie krijgen voor de aanschaf of financial lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs uit de overeenkomst zonder btw (voertuigcategorie N2 tot en met een gewicht van 4.250 kg). De netto catalogusprijs (N1) of de verkoopprijs (N2) moet minimaal € 20.000 zijn. Het subsidiebedrag is nu gemaximeerd op € 5.000 per bedrijfs- of bestelauto. Dit bedrag wordt in 2022 verhoogd. Hoeveel de verhoging precies bedraagt, wordt aan het eind van het jaar bekendgemaakt.

Verhoging milieu-investeringsaftrek

Investeert je in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kun je een milieu-investeringsaftrek (MIA) krijgen. Het bedrijfsmiddel moet dan wel op de Milieulijst staat. Je mag dan een bepaald percentage van de investeringskosten aftrekken van jouw winst. De percentages in de MIA lopen op van 13,5%, 27% naar 36%, afhankelijk van de investering die je doet. Deze percentages worden in 2022 verhoogd naar respectievelijk 27%, 36% en 45%. Combineer je de MIA met de Willekeurige afschrijving voor milieu-investeringen (Vamil), dan kan het netto belastingvoordeel oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Opnieuw verhoging bijtelling emissieloze auto

Het bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak wordt in 2022 verder verhoogd van 12% naar 16%. De catalogusprijs waarop je dit percentage mag toepassen, verlaagt men bovendien van maximaal € 40.000 naar € 35.000. Vanaf 2023 gaat dit maximum nog verder omlaag naar € 30.000. Is de catalogusprijs hoger, dan geldt voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%.

Auto’s op waterstof of zonnecelauto’s

Rijdt jouw auto van de zaak op waterstof of zonne-energie, dan geldt deze splitsing in het bijtellingspercentage niet voor jou. Een zonnecelauto is een elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen. Je mag bij deze auto’s over de hele aanschafprijs het lage bijtellingspercentage van 16% (in 2022) toepassen. Het kabinet stelt voor om de invoering van een maximumbedrag in de bijtelling voor deze auto’s uit te stellen tot na 2024. Deze regeling geldt niet alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor ondernemers en DGA’s die rijden in een auto van de zaak.

Meer subsidie voor emissieloze personenauto’s

Je kunt als particulier subsidie krijgen voor de aankoop of (private) lease van een nieuwe elektrische auto. Die subsidie kun je krijgen op grond van de tijdelijke Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Vanaf 2022 is er een hoger budget beschikbaar. Maar het subsidiebedrag voor een nieuwe auto gaat omlaag van € 4.000 naar € 3.350 in 2022. In de jaren erna gaat het bedrag verder omlaag: in 2023 naar € 2.950 en in 2024 naar € 2.550. Vanaf 2025 stopt de subsidie. Je kunt in deze subsidieregeling ook subsidie krijgen voor de aanschaf van een gebruikte elektrische personenauto. Dat bedrag blijft gelijk aan dat van dit jaar: € 2.000 per auto. Dat bedrag blijft de komende jaren gelijk.

Hogere subsidies voor verduurzaming woningen

Het kabinet maakt meer geld vrij voor de verduurzaming van woningen. Zo kun je een tegemoetkoming krijgen van € 1.000 tot € 2.100 voor de aanschaf van een hybride warmtepomp. Deze pompen zijn een combinatie van een elektrische warmtepomp en een cv-gasketel. Ook komt er een Nationaal Isolatieprogramma om de 20% slechts geïsoleerde huur- en koopwoningen versneld te isoleren. Bovendien zal onder meer het bestaande budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) worden verhoogd.

Belastingen

Zelfstandigenaftrek verder afgebouwd

De zelfstandigenaftrek (nu maximaal € 6.670) wordt verder afgebouwd. In 2022 vermindert de aftrek met € 360 en bedraagt dan dus maximaal € 6.310. Daarna blijft de aftrek jaarlijks dalen om uiteindelijk in 2036 op maximaal € 3.240 uit te komen.

Minder vennootschapsbelasting betalen

Je gaat in 2022 minder vennootschapsbelasting (Vpb) betalen over jouw winst. Het Vpb-tarief in de eerste schijf blijft weliswaar 15%, maar in 2022 is dit tarief van toepassing op de eerste € 395.000 jaarwinst. Dit jaar ligt die schijfgrens bij € 245.000. Het hoge Vpb-tarief in de tweede schijf blijft 25%.

Heb je meerdere vennootschappen die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen? Het kan dan interessant zijn om de fiscale eenheid te verbreken. De hogere grens voor het lage Vpb-tarief geldt namelijk voor alle winst van de fiscale eenheid bij elkaar. Maar zonder fiscale eenheid kun je per vennootschap profiteren van deze hogere grens.

Neem contact met ons op

Heb je vragen naar aanleiding van de plannen die tijdens Prinsjesdag 2021 gepresenteerd zijn? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Gebruikte bron: www.fiscount.nl

Meer weten? Vraag het Wouter!

Allround adviseur
  • Groeiadviseur
  • Sparringspartner
  • Belastingadvies
Afspraak maken met Wouter

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!