Nieuws

Prinsjesdag 2022

Het Kabinet heeft tijdens Prinsjesdag 2022 haar plannen voor het komende jaar gepresenteerd. Hieronder volgt een overzicht van enkele belangrijke plannen die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd werden.

Wil je alle plannen inzien? In dit rapport kun je ze teruglezen. Heb je vragen? Neem dan via onderstaande button contact met ons op.

Neem contact op

Ondernemer

Zelfstandigenaftrek sneller afgebouwd

Vanaf 2023 wordt de zelfstandigenaftrek nog sneller afgebouwd dan eerder was bepaald. De aftrek wordt namelijk jaarlijks met € 1.280 afgebouwd tot en met 2025. In 2026 bedraagt de afbouw € 1.270, zodat de zelfstandigenaftrek in 2027 nog € 900 bedraagt. De zelfstandigenaftrek bedraagt in 2023 nog € 5.030. Je wordt gecompenseerd via een verhoging van de arbeidskorting.

Einde opbouw oudedagsreserve

Je mag als ondernemer onder voorwaarden jouw belastbare winst met maximaal € 9.632 (2022) verlagen door dat bedrag toe te voegen aan een oudedagsreserve. Je bespaart daarmee jaarlijks inkomstenbelasting. Deze faciliteit wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Dat wil zeggen dat je vanaf dat moment niet meer kunt toevoegen aan de oudedagsreserve. Wel mag je de op 31 december 2022 bestaande reserve afwikkelen volgens de huidige regels.

DGA

Winstgrens eerste schijf verlaagd en tarief omhoog

De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting (15%) is sinds 1 januari 2022 verhoogd naar een jaarwinst van € 395.000. Vanaf 2023 wordt deze verhoging weer teruggedraaid en gaat de schijfgrens naar een jaarwinst van € 200.000. Bovendien gaat het tarief van 15% naar 19%! Het tarief in de tweede schijf (vanaf € 200.000) blijft 25,8%.

Aanscherping gebruikelijk loon

Je moet als aanmerkelijkbelanghouder (5% of groter aandelenbelang) ten minste een gebruikelijk loon opnemen voor het werk dat je voor jouw bv verricht. Dat loon wordt nu in beginsel vastgesteld op het hoogste bedrag uit de volgende reeks bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van werknemers in dienst van de vennootschap of daarmee verbonden vennootschappen; of
  • € 48.000.

Bij de hierboven genoemde 75% is rekening gehouden met een doelmatigheidsmarge van 25%. Deze marge houdt in dat je jouw loon 25% lager mag vaststellen dan gebruikelijk is voor de functie. Het kabinet heeft nu voorgesteld om deze marge vanaf 2023 af te schaffen.

Werkgevers en werknemers

Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling

Het percentage van de vrije ruimte in de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 fiscale loonsom gaat omhoog met 0,22%. Daardoor gaat het percentage van 1,7% naar 1,92%. Boven de € 400.000 blijft het percentage 1,18%.

Onbelaste reiskostenvergoeding stapsgewijs omhoog

Vanaf 1 januari 2023 gaat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Vanaf 2024 gaat deze vergoeding verder omhoog naar maximaal € 0,22 per kilometer. De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling en komt dus niet ten laste van de vrije ruimte. Aanvankelijk zou deze vergoeding pas in 2024 worden verhoogd, maar onder druk van de Tweede Kamer en vanwege de hoge brandstofprijzen gaat dit nu al per 1 januari 2023 gebeuren.

Stijging minimumloon

Volgend jaar gaat het wettelijk minimumloon in één keer met 10,15% omhoog. Aanvankelijk was voorgesteld om een verhoging van 7,5% stapsgewijs door te voeren: in drie jaar tijd zou het wettelijk minimumloon omhooggaan met 2,5% in 2023 en 2024 en met 2,32% in 2025. Dit is nu van de baan. Ook de loongerelateerde uitkeringen en het maximumdagloon gaan met 10,15% omhoog.

Belastingbetalers

Maatregelen energiefonds en prijsplafond

De regering heeft maatregelen getroffen om de oplopende energierekening van burgers af te remmen. De maatregelen gelden voor mensen die dit jaar een nieuw energiecontract moeten sluiten of hebben afgesloten met variabele, hogere tarieven. De verwachting is dat steeds meer mensen hiermee te maken krijgen. Er wordt een energiefonds opgericht, dat wordt gevuld door een bijdrage van de overheid en van de energieleveranciers. Dit geld wordt gebruikt om de energierekening over te nemen van mensen die niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Deze mensen hebben al verschillende aanmaningen gehad zonder dat zij hebben betaald.

Daarnaast komt er een prijsplafond voor gas en elektra tot eind 2023. Dat plafond komt voorlopig te liggen bij maximaal € 1,50 per kuub gas en € 0,70 voor elektra. De maatregel gaat gelden vanaf 1 januari 2023, maar vanaf 1 november a.s. gaat je voorschotnota alvast omlaag. Je gaat het verlaagde tarief betalen voor een gemiddeld gebruik. Dat ligt ongeveer bij 1.200 m3 gas en 2400 kWh stroom per jaar. Voor het meerdere verbruik betaal je de geldende marktprijs. De overheid betaalt het verschil tussen het verlaagde tarief en de geldende marktprijs over het gemiddelde gebruik aan de energieleveranciers. Het prijsplafond geldt voor burgers maar ook voor ondernemers die recht hebben op de belastingvermindering in de energiebelasting. Er volgt nog een specifiek pakket voor de ondersteuning van energie-intensieve mkb-bedrijven, zoals bakkers.

Aanpassingen belasting op energie en brandstof

De korting op de energiebelasting wordt volgend jaar voortgezet en verhoogd. De energiebelasting op gas gaat omlaag met 6,31 eurocent per m3 en met 7,06 eurocent per kWh voor elektriciteit. De energietoeslag van € 1.300 voor de meest kwetsbare huishoudens (in 2022: maximaal maandinkomen van € 1.310 voor alleenstaande en € 1.871 voor samenwoners) wordt in 2023 voortgezet. Heb je een kleine beurs, check dan of je dit jaar aanspraak kunt maken op de energietoeslag via jouw gemeente. Heb je volgend jaar recht op deze toelage, weet dan dat de gemeente daarvan € 500 al dit jaar mag uitkeren. De tijdelijke btw-verlaging op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming wordt vanaf 31 december 2022 weer teruggedraaid. Het tarief gaat dan weer van 9% naar 21%.

Verlaging laagste IB-tarief

Er zijn twee tariefschijven in de loon- en inkomstenbelasting: een schijf met een laag tarief (nu: 37,07%) en een schijf met een hoog tarief (nu: 49,5%) dat van toepassing is op een inkomen vanaf € 69.398. Volgend jaar ligt dit beginpunt van de tweede schijf bij € 73.031. In 2023 gaat het lage tarief omlaag naar 36,93%. Het hoge tarief wijzigt niet.

Jubelton wordt verkleind

De schenkingsvrijstelling eigen woning (ook wel jubelton) gaat al op 1 januari 2023 omlaag van € 106.671 (in 2022) tot € 28.974. Het bedrag van de verlaagde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt gelijk aan het bedrag van de eenmalige vrijgestelde en vrij besteedbare schenking van ouders aan kinderen. In 2024 wordt de jubelton helemaal afgeschaft. De schenkingsvrijstelling eigen woning kan ook worden benut voor schenkingen voor de eigen woning door anderen dan de ouders. Niet iedere begiftigde kan echter van deze vrijstelling gebruikmaken. De begiftigde (of zijn/haar partner) moet namelijk ouder dan 18 en jonger dan 40 jaar oud zijn. De dag van de 40ste verjaardag telt nog mee.

Benieuwd naar alle gepresenteerde plannen? Raadpleeg dan het volledige rapport.

Neem contact met ons op

Heb je vragen naar aanleiding van de plannen die tijdens Prinsjesdag 2021 gepresenteerd zijn? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Gebruikte bron: www.fiscount.nl

Meer weten? Vraag het Wouter!

Allround adviseur
  • Groeiadviseur
  • Sparringspartner
  • Belastingadvies
Afspraak maken met Wouter

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!