Op een aantal plaatsen op onze Rikst website wordt om gegevens gevraagd die te herleiden zijn naar individuele personen, zoals een telefoonnummer, e-mail- of postadres. Rikst streeft na om persoonsgegevens die je tijdens een bezoek aan de Rikst website achterlaat zo te verwerken en te beheren dat jouw privacy wordt beschermd en gewaarborgd.

Doel verwerking van persoonsgegevens

Als je een informatie aanvraag indient of anderszins contact hebt met Rikst, legt Rikst jouw gegevens vast. De gegevens die je in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om jouw verzoek te kunnen beantwoorden.

Bewaren van persoonsgegevens

Rikst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven genoemde doeleinden waarvoor je persoonsgegevens zijn verzameld, opgeslagen of worden gebruikt.

Verstrekken persoonsgegevens

Alle aan Rikst verstrekte persoonsgegevens zullen, tenzij anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Rikst aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Je rechten

Je hebt het recht tot inzage en correctie van je eigen persoonsgegevens. Door een verzoek in te dienen via info@Rikst.nl sturen we je de persoonsgegevens die we van je hebben toe en kun je je eigen gegevens inzien en correcties doorgeven.

Geheimhouding

Alle aan Rikst verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Rikst, de medewerkers van Rikst en zij die in opdracht van Rikst toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Beveiliging

Rikst hanteert verschillende maatregelen om de veiligheid en integriteit van je persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Hieronder vallen maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging en onrechtmatig en onbedoelde vernietiging of onbedoeld verlies.

Websites van derden

Op de website van Rikst kun je links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd draagt Rikst geen verantwoordelijkheid voor de omgang met je persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van deze websites voor meer informatie.

Aanpassen privacybeleid

Rikst behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van Rikst kun je altijd contact opnemen met info@rikst.nl.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van Cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website (en/of Flashapplicaties) wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om eventueel gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoef je dan niet opnieuw je gegevens in te voeren. Cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen aan de hand waarvan het bezoek aan en gebruik van de Rikst website geëvalueerd kan worden. Een Cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden. De meeste internetbrowsers bieden je de mogelijkheid om het plaatsen van Cookies te blokkeren of om je vooraf te laten melden wanneer er een cookie wordt geplaatst. Het uitzetten van Cookies kan het gebruik van onze website beperken.

Google

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Je IPadres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Uitsluiting Cookies

Het is mogelijk om Cookies (gedeeltelijk) te weigeren. Hoe je dit kunt doen, vind je in de handleiding van je webbrowser (bijv. Internet Explorer, Mozilla Firefox of Google Chrome) of door je voorkeuren aan te passen via Your Online Choices.

Haal Rikst aan boord!