Nieuws

Subsidieregeling Praktijkleren

Heeft jouw onderneming in het studiejaar 2020/2021 praktijk- of werkleerplaatsen aangeboden? Let dan op! Je kunt namelijk tot 17 september aanspraak maken op de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie dient als tegemoetkoming in de begeleidingskosten en is gemaximeerd tot € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Indien je minder dan een schooljaar begeleiding hebt gegeven, dan wordt dit naar rato berekend.

De regeling praktijkleren in het kort

De subsidieregeling praktijkleren is in het leven geroepen om mensen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Het richt zich vooral op de kwetsbare groepen, het wetenschappelijk personeel en op studenten die werkzaam zijn in de sectoren met een dreigend tekort aan gekwalificeerd personeel. Op deze manier krijgt jouw bedrijf beter opgeleid personeel. En het personeel is beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Voorwaarden subsidieregeling praktijkleren

Om in aanmerking te komen voor de subsidie praktijkleren, dient jouw onderneming te voldoen aan een aantal standaard voorwaarden:

  • Jouw bedrijf dient in het bezit te zijn van de titel 'erkend leerbedrijf';
  • Het bedrijf heeft in het schooljaar 2020/2021 een praktijk- of werkleerplaats gehad;
  • Het moet gaan om leerlingen, studenten of deelnemers afkomstig uit het VMBO, VSO, PRO, MBO, HBO of promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding;
  • Er moet sprake zijn van een geldige (praktijkleer)overeenkomst;
  • De administratie is goed bijgehouden. Hieruit moet blijken dat er daadwerkelijk begeleiding heeft plaatsgevonden. Daarnaast moet duidelijk zijn op welke wijze de leerdoelen / kwalificaties met betrekking tot de beroepsvorming is behaald.

Coulance bij de berekening van de subsidieregeling praktijkleren

De hoogte van de subsidieregeling hangt af van het aantal weken van begeleiding. Vanwege coronamaatregelen kan het zo zijn dat jouw bedrijf te maken heeft gehad met gedwongen sluiting. Mede hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat je de leerling of student niet hebt kunnen begeleiden. Is er sprake van een gedwongen sluiting vanaf 16 december 2020? Dan worden deze gemiste weken van begeleiding niet in mindering gebracht. En heeft het geen gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Datzelfde geldt indien de voortzetting vanwege de RIVM richtlijnen niet verantwoord was.

Verder is het zo dat je alleen subsidie kunt krijgen voor de duur van de opleiding. Is er bijvoorbeeld sprake van een 2-jarige opleiding? Dan kun je ook 2 jaar subsidie krijgen. Nu kan het zo zijn dat de duur van de opleiding vanwege de coronamaatregelen wordt overschreden. Er is hier echter sprake van overmacht. Daarom wordt er in dit studiejaar (2020/2021) geen rekening gehouden met de duur van de opleiding.

Tip! Extra subsidie inzake praktijkleren mogelijk

Er is sprake van een tijdelijke uitbreiding van de subsidieregeling praktijkleren. Heb jij een erkend leerbedrijf en ben je actief in de sectoren Landbouw, Horeca of Recreatie? Dan kun je bovenop de gebruikelijke subsidie praktijkleren een extra subsidiebedrag aanvragen. Daarvoor moet je wel een BBL leerplek aanbieden. Ook hiervoor geldt dat de regeling sluit op 16 december aanstaande om 17:00. Meer informatie over de uitbreiding van de subsidieregeling lees je hier.

Het succes van een subsidieaanvraag vergroten?

Een goede voorbereiding is het halve werk! Dat geldt zeker voor het aanvragen van subsidies. Het vergroot de slaagkans en neemt mogelijk een hoop frustratie weg. Daarom hebben we een aantal kritische succesfactoren voor jou opgesteld om zodoende het aanvragen van een subsidie in goede banen te leiden. De kritische succesfactoren voor een subsidieaanvraag lees je hier.

Vragen over de subsidie praktijkleren

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen over de subsidieregeling? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op? We helpen je graag verder.

Meer weten? Vraag het Silvy!

Accountant
  • Accountancy
  • Belastingadvies
  • Financieel advies
Afspraak maken met Silvy

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!