Nieuws

Tips en actualiteiten 2021 deel 2

In deel 2 van onze digitale nieuwsbrief Tips en actualiteiten 2021 lees je het laatste fiscale en financiële nieuws. Dit artikel voorziet de ondernemer, de dga, de werkgever / werknemer en de belastingbetaler van interessante informatie.

In deze editie is onder andere aandacht voor:

Wil je deel 2 van onze digitale nieuwsbrief Tips en actualiteiten in zijn geheel lezen? Klik dan hier.

Tip ondernemer: Registreer voor éénloket-systeem e-commerce

In onze vorige editie van Tips en actualiteiten berichtten we jou dat de nieuwe btw-regels voor e-commerce per 1 juli in werking treden. E-commerce is de verzamelnaam voor alle soorten handel via het internet. Om de administratieve lasten hiervan te beperken, kun je gebruikmaken van de OSS-regeling. OSS staat voor One Stop Shop. Je kunt je laten registreren voor dit nieuwe éénloketsysteem, dat het bestaande MOSS-loket vervangt. In dat geval kies je er dan voor om de buitenlandse btw over de afstandsverkopen in jouw eigen lidstaat te voldoen. Je hoeft je dan niet te registreren in een andere EU-lidstaat. Je hoeft daar dan ook geen aangifte te doen.

Zorg ervoor dat je de nieuwe (complexe) btw-regels voor de e-commerce tijdig in jouw administratie hebt verwerkt. Dus begin op tijd. Meer informatie hierover lees je in dit artikel.

Tip dga: Houd ingangsdatum ODV in het oog

Je hebt mogelijk jouw pensioen in eigen beheer omgezet in een oudedagsverplichting (ODV) bij jouw B.V. De ODV uitkeringen moeten ingaan op de dag dat jij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Vervolgens moet een eenmaal ingegane uitkering jaarlijks worden herzien. Deze herziening vindt precies een jaar later plaats dan de dag waarop de uitkering is ingegaan. Deze ODV verjaardag valt dus niet perse samen met de aanvang van het nieuwe boekjaar van jouw B.V. Terwijl dat praktisch gezien wel de meest voor de hand liggende datum is om de herziening door te voeren. Gelukkig is het mogelijk om de ingangsdatum van de uitkeringen te vervroegen tot maximaal 5 jaar voor de AOW-leeftijd.

Tip werkgever: Aanvragen betalingsregeling NOW-terugbetalingen

Als je gebruik maakt van de NOW-regeling, ontvang je eerst een voorschot. Dit is gebaseerd op jouw geschatte omzetverlies. Vervolgens verzoek je om vaststelling van de definitieve NOW-steun. Die is gebaseerd op jouw werkelijke omzetverlies. De uitkomst kan zijn dat jij NOW-steun moet terugbetalen. Daarvoor kun je een betalingsregeling treffen met het UWV. Dat kan telefonisch, maar sinds kort ook digitaal via een formulier.

Momenteel is er een formulier beschikbaar voor de terugbetaling van NOW-steun over de eerste periode (maart t/m mei 2020) en een formulier voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020). Je hebt voor het invullen van het formulier het loonheffingennummer nodig en het bedrag van de terugbetaling. Je kunt zelf bepalen in hoeveel maandelijkse termijnen jij het bedrag wenst terug te betalen.

Let op! Je kunt dus alleen een terugbetalingsregeling aanvragen, nadat je een beslissing hebt ontvangen op jouw aanvraag van de definitieve vaststelling.

Tip werkgever: Langer versoepeling onbelaste vaste reiskostenvergoeding

De bestaande versoepeling voor de onbelaste en vaste reiskostenvergoeding is verder verlengd tot 1 juli 2021. Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kun je een vaste onbelaste vergoeding afspreken met jouw werknemers, bijvoorbeeld voor het woon-werktraject. In een vorig artikel berichtten we jou dat de verandering van het reispatroon van werknemers door het thuiswerken, tot 1 april 2021 geen gevolgen hoefde te hebben voor de vaste en onbelaste reiskostenvergoedingen die je vóór 13 maart 2020 (dus voor de coronacrisis) onvoorwaardelijk aan jouw werknemers hebt toegekend.

Tip: Je hoeft de vaste en onbelaste reiskostenvergoeding niet aan te passen. Maar wil je de vergoeding wel bijstellen bij een verandering van het reispatroon? Dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.

Tip werknemer: Let op vervallen wettelijke vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen. Dit gaat op wanneer deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daarop volgende jaar zijn opgenomen. Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over het jaar 2020, als de werknemer deze dagen niet opnemen vóór 1 juli 2021. Eind 2018 heeft de Europese rechter echter beslist dat de wettelijke vakantiedagen niet zomaar vervallen. De werkgever moet de werknemers duidelijk en tijdig informeren over de vervaltermijn van hun vakantiedagen. Werknemers moeten ook gestimuleerd en in staat gesteld worden om de wettelijke vakantiedagen op te nemen. Gebeurt dit niet? Dan behoudt de werknemer de wettelijke vakantiedagen en kan hij later bij uitdiensttreding verzoeken op uitbetaling van die dagen.

Tip voor de werkgever: Zijn er op dit moment nog vakantiedagen van het kalenderjaar 2020 door werknemers niet opgenomen? Informeer dan deze werknemers over de datum waarop die dagen vervallen. En stel hen ook in staat om die dagen vóór 1 juli 2021 op te nemen. Zonder vervulling van deze voorwaarden kan er dus nog steeds een stuwmeer aan niet opgenomen vakantiedagen ontstaan.

Wil je meer weten over de rechten en plichten omtrent de vakantiedagen? Lees dan dit artikel.

Tip belastingbetaler: Jouw woning isoleren met subsidie

Ben je huiseigenaar? En ben je van plan om isolatiemaatregelen te treffen in jouw eigen woning? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de ISDE. Dit staat voor InvesteringsSubsidie Duurzame Energie. Je kunt subsidie krijgen voor twee of meer grote isolatiemaatregelen in jouw eigen huis. Je kunt hierbij denken aan het isoleren van een vloer, dak en/of gevel. En ook bijvoorbeeld aan het plaatsen van hoogrendementsglas. Op de website van rvo.nl staat een maatregelenlijst. Hiermee kun je controleren of de voorgenomen isolatiemaatregelen voor de ISDE in aanmerking komen.

Daar vind je ook een stappenplan om de aanvraag in te dienen. Het is verstandig om dit stappenplan eerst te doorlopen, voordat je gaat aanvragen. Je weet dan precies wat je nodig hebt voor de aanvraag. Je dient de aanvraag uiterlijk in binnen 12 maanden nadat de eerste isolatiemaatregel is uitgevoerd. De hoogte van de subsidie wordt bepaald per m2 en hangt af van de getroffen maatregelen.

Daarnaast is er ook nog de RREW-regeling voor kleinere energiebesparende maatregelen in huis. Meer hierover lees je in deel 2 van onze tips en actualiteiten 2021.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat er momenteel allemaal speelt. Lees dan het gehele artikel. Deel 2 van onze tips en actualiteiten 2021 vind je hier. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Meer weten? Vraag het Silvy!

Accountant
  • Accountancy
  • Belastingadvies
  • Financieel advies
Afspraak maken met Silvy

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!