26 Oct 2020

Blog

Tips en actualiteiten (deel 4)

In dit rapport lees je tips en actualiteiten op juridisch, fiscaal en financieel gebied. Wil je nog eens de tips en actualiteiten van de vorige keer lezen? Klik dan hier. In deze editie vind je informatie over onder andere de volgende thema's:

Tip voor de ondernemer: Belastinguitstel

Tot 1 oktober 2020 kon je de eerste aanvraag indienen voor bijzonder uitstel van betaling van belastingen vanwege de coronacrisis. Heb je uitstel gekregen, dan kun je dat uitstel tot 31 december 2020 laten verlengen tot 1 juli 2021 als je nog steeds in financieel zwaar weer verkeert door de voortdurende coronacrisis. Als je daarna begint met het aflossen van de tot eind 2020 opgebouwde belastingschuld, mag je daar langer over doen. De terugbetalingstermijn is namelijk verlengd van 24 naar 36 maanden. In het voorjaar van 2021 krijg je een brief van de Belastingdienst met een voorstel voor een betalingsregeling.

Tip voor de DGA: Invorderingsrente

Als een belastingaanslag te laat wordt betaald, moet er invorderingsrente worden betaald. Deze rente is in verband met de coronacrisis tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Op Prinsjesdag is besloten dat deze verlaging wordt verlengd tot en met 31 december 2021. Als een belastingaanslag niet op tijd of niet (direct) op het juiste bedrag kan worden vastgesteld, kan aan jou (of jouw vennootschap) belastingrente in rekening worden gebracht. Deze rente was ook tijdelijk verlaagd naar 0,01% vanwege de coronacrisis. Maar deze verlaging is niet verlengd.

Met ingang van 1 oktober jl. bedraagt de belastingrente 4%. Het goede nieuws is dat dit percentage tot eind 2021 ook geldt voor de aanslagen vennootschapsbelasting. Voordat de belastingrente werd verlaagd, was dit percentage nog 8%!

Tip voor de DGA: Verliesrekening

De regering heeft voorgesteld om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 te verruimen. Dit is opmerkelijk, omdat zij hiertoe niet bereid was aan het begin van de coronacrisis. Het verrekenen van verliezen met toekomstige winsten wordt vanaf 2022 onbeperkt. Nu is de voorwaartse verliesverrekening beperkt tot zes jaar. De achterwaartse verliesverrekening blijft één jaar. Maar er is ook een keerzijde, want de verliezen worden namelijk slechts volledig verrekenbaar tot een winst van € 1.000.000 per jaar, maar bij een hogere winst nog maar tot 50% van die hogere winst in een jaar.

Tip voor de belastingbetaler: Hypotheek

Sinds de uitbraak van de coronacrisis gelden er versoepelde fiscale regels in het geval je een betaalpauze voor rente en aflossing hebt afgesproken met jouw bank of andere hypotheekverstrekker. Onlangs is de werking van deze versoepelde regels verlengd tot 31 december 2020 in verband met de aanhoudende coronacrisis. Daarnaast is de maximale duur van de betaalpauze verlengd van maximaal zes naar twaalf maanden.

De betaalpauze moet aan de volgende drie voorwaarden voldoen om de versoepelde fiscale regels te mogen toepassen:

 • Je hebt in de periode 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020 bij jouw geldverstrekker gemeld dat je (dreigende) betalingsproblemen hebt door de uitbraak van het coronavirus;
 • Jij en jouw geldverstrekker zijn daarom een betaalpauze overeengekomen, die uiterlijk op 1 januari 2021 ingaat en die schriftelijk door de geldverstrekker wordt bevestigd;
 • De looptijd van de betaalpauze bedraagt maximaal twaalf maanden.

Tip voor de werkgever: NOW 3.0

De NOW-regeling is per 1 oktober met negen maanden verlengd. Ten opzichte van NOW 1.0 en NOW 2.0 zijn wel enkele wijzigingen aangebracht in de regeling. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen. Wil je meer weten over de NOW 3.0? Lees dan dit artikel.

 • De NOW 3.0 geldt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021 en is opgedeeld in drie tijdvakken van drie maanden: oktober tot en met december 2020, januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021. Je kunt per tijdvak een afzonderlijke aanvraag indienen;
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak (januari t/m maart 2021) omhoog van 20% naar 30%;
 • De steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van de vergoedingspercentages. Van 80% in het eerste tijdvak, naar 70% in het tweede tijdvak en naar 60% in het derde tijdvak;
 • In tegenstelling tot NOW 1.0 en NOW 2.0 mag je de loonsom geleidelijk verminderen met 10% in het eerste tijdvak, met 15% in het tweede tijdvak en met 20% in het derde tijdvak zonder dat de NOW-subsidie lager wordt;
 • De korting die in de NOW 2.0 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag via het UWV, keert niet meer terug;
 • Het maximaal te vergoeden SV-loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon (€ 4. 845 per maand), in plaats van 2x het maximum dagloon (€ 9.691 per maand).

Tip voor de werkgever: Reiskosten

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter kun je een vaste onbelaste vergoeding afspreken met jouw werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het woon-werktraject. Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis, zoals het thuiswerken, wat betreft de vervoerskosten, tot een verandering van hun reispatroon. Zonder nadere maatregelen zou deze verandering kunnen meebrengen dat je de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Dit is ongewenst. Daarom hoef je gedurende heel 2020 de vaste reiskosten-vergoedingen niet aan te passen bij een wijziging in het reispatroon van jouw werknemers. Dit geldt ook voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat jij voor heel 2020 mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.

Andere vaste kostenvergoedingen

Onder voorwaarden mag je voor gericht vrijgestelde en intermediaire kosten een vaste, onbelaste kostenvergoeding geven, die niet ten koste gaat van de vrije ruimte. Vanwege het thuiswerken kan het zo zijn dat jouw werknemers bepaalde kosten niet meer maken. Zonder nadere maatregelen zou je dan na 6 weken moeten beoordelen of de kosten nog steeds worden gemaakt. Als dat niet geval is, dan zou je de vergoeding voor deze kosten moeten stopzetten, belasten of ten laste van de vrije ruimte moeten brengen. Ook voor deze kosten wordt voor heel 2020 goedgekeurd dat je mag uitgaan van de feiten waar de vergoeding op is gebaseerd en dus geen rekening hoeft te houden met gewijzigde kosten als gevolg van de coronamaatregelen.

Meer weten?

Wil je het volledige rapport met daarin nog meer tips en actualiteiten lezen? Klik dan hier. Heb je naar aanleiding van de tips en actualiteiten in het rapport vragen, neem dan contact met ons op. Dat kan via onderstaande knop!

Neem contact op

Meer weten? Vraag het Wouter!

Allround adviseur
 • Groeiadviseur
 • Sparringspartner
 • Belastingadvies
Afspraak maken met Wouter

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!