24 Aug 2020

Nieuws

Tips en actualiteiten voor de ondernemer (deel 3)

In het Fisckwartaal lees je tips en actualiteiten op juridisch, fiscaal en financieel gebied. In deze editie vind je informatie over onder andere de volgende thema's:

Tip voor de ondernemer: Bijzonder uitstel loopt af.

Loopt het bijzonder uitstel van betaling voor belastingaanslagen af? Dan kun je het uitstel met een speciaal formulier verlengen. Wil je het uitstel niet verlengen? In dat geval hoef je de uitgestelde belasting niet direct in één keer terug te betalen. Het kabinet werkt aan een plan voor gespreide terugbetaling en maatwerk.

Tip voor de dga: Beperking lenen bij de eigen B.V.

In de vorige editie berichtten we reeds dat de invoering van het wetsvoorstel "Excessief lenen bij de eigen vennootschap" wegens de coronacrisis is uitgesteld tot 1 januari 2023. Inmiddels is het wetsvoorstel aangepast en eindelijk ingediend bij de Tweede Kamer. De nieuwe wettekst gaat nog steeds uit van een box-2 heffing over alle schulden van meer dan € 500.000,- bij jouw eigen vennootschap. Eigenwoningschulden vallen hier niet onder. De fiscus verrekent deze heffing echter weer, zodra jij aflost op de bovenmatige schuld. Hierdoor wordt dubbele heffing voorkomen.

Tip voor de dga: Turbo-liquidatie meestal niet probleemloos.

In de praktijk werd er altijd al veel gebruik gemaakt van turbo-liquidatie. Maar door de coronacrisis neemt het gebruik naar verwachting nog meer toe. Bij een turbo-liquidatie wordt een rechtspersoon die geen baten meer heeft door een besluit van de algemene vergadering ontbonden. Deze houdt dan ook meteen op met bestaan. Er vindt dus een ontbinding van de B.V. plaats zonder vereffening. Deze praktijk wordt alleen getolereerd wanneer er geen schulden of baten meer zijn. Zo'n turbo-liquidatie verloopt meestal niet probleemloos. Dit komt mede omdat er in de praktijk nog weleens wat vrij mee omgesprongen wordt. Wat nu als achteraf blijkt dat er nog wel baten zijn? Of als een schuldeiser ontdekt dat de B.V. waar hij een vordering op heeft, is ontbonden? Meer hierover kun je lezen in het Fisckwartaal.

Tip voor de werkgever: Vraag tijdig compensatie transitievergoeding na langdurige ziekte aan

Sinds 1 april kun je bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die je bij ontslag aan een langdurige zieke werknemer hebt betaald. De arbeidsovereenkomst moet dan wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 zijn beëindigd via een (juiste) vaststellingsovereenkomst of zijn opgezegd na het verkrijgen van een ontslagvergunning via het UWV. Dit geldt ook als het dienstverband deels is beëindigd. Was de werknemer al voor 1 juli 2015 arbeidsongeschikt, dan wordt geen compensatie toegekend.

Tip voor de werkgever: Vraag tijdig subsidie praktijkleren aan.

Heb je een praktijk- of werkleerplaats in het studiejaar 2019/2020 aangeboden? In dat geval kun je tot uiterlijk 16 september 2020 subsidie aanvragen. Deze subsidie van maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats is een tegemoetkoming voor de begeleidingskosten van de deelnemer, leerling of student. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie verschillen per categorie. Het subsidiebedrag wordt in verhouding verrekend met de periode je de begeleiding hebt verzorgd.

Tip voor de belastingbetaler: Op Prinsjesdag nieuw plan voor box 3

De voorgenomen aanpassing van box 3 gaat niet door. Die aanpassing hield ruwweg in dat spaargeld over de eerste € 400.000,- per partner niet meer belast zou zijn in box 3. Dit voorstel ging vooral ten koste van kleine beleggers van wie het vermogen in box 3 maar voor een klein deel uit spaargeld bestaat. Zij werden in het plan geacht een rendement van 5,33% te halen. Dit zou er toe kunnen leiden dat men zich gedwongen voelt in zeer risicovolle beleggingen te stappen om dit rendement ook werkelijk te kunnen halen. Het kabinet vindt dit ongewenst.

Er wordt nader onderzoek gedaan naar de mogelijkheden op de langere termijn. Om spaarders en kleine beleggers voor de korte termijn tegemoet te komen, wordt nu gekeken naar aanpassingen binnen het huidige stelsel. Er wordt gestreefd om op Prinsjesdag 2020 een concreet voorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer. De verwachting is dat het heffingsvrij vermogen zal worden verhoogd.

Meer weten?

Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan hier. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op!

Meer weten? Vraag het Sandra!

Miss Yuki 2020
  • Accountancy
  • Sparringspartner
  • Fiscaliteiten
Afspraak maken met Sandra

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!