Nieuws

Tips voor de ondernemer

Elk kwartaal komen we met een aantal financiële en fiscale tips die op dat moment actueel zijn voor de verschillende doelgroepen. De tips zijn bedoeld voor de ondernemer, de dga, de werkgever / werknemer en de belastingbetaler. In dit artikel staan we stil bij een aantal tips die momenteel opspelen voor de ondernemer in het algemeen.

Laatste kwartaal voor bijzonder uitstel van betaling

Heb je betalingsproblemen als gevolg van de voortdurende coronacrisis? Weet dan dat je nog tot 1 oktober 2021 voor het eerst bijzonder uitstel van betaling of verlenging van het uitstel kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Met ingang van die datum moet je weer voldoen aan alle nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen. Heb je op basis van de oude regeling al verlenging van eerder verkregen uitstel gekregen? Dan loopt het uitstel automatisch door tot 1 oktober 2021.

Betalingsregeling

De opgebouwde belastingschuld hoef je niet meteen na 1 oktober a.s. af te lossen. Je moet hiervoor uiterlijk op 1 oktober 2022 mee beginnen. De aflossingstermijn is verlengd naar maximaal 60 maanden. Als voorwaarde voor deze ruimhartige regeling geldt wel dat je met ingang van 1 oktober 2021 aan alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen voldoet! Er komt géén generieke kwijtschelding van belastingschulden. In dit kader attenderen wij je op het volgende. Je gaat de komende jaren meer invorderingsrente betalen bij het aflossen van jouw belastingschulden. Nu betaal je tot het eind van het jaar vrijwel geen invorderingsrente (0,01%). Maar vanaf 1 januari 2022 wordt het percentage 1%. Op 1 juli 2022 gaat het percentage verder omhoog naar 2%. Vervolgens wordt het percentage vanaf 1 januari 2023 verhoogd naar 3% en vanaf 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%. Kun jij jouw belastingschulden eerder aflossen dan de uiterste termijn? Dan bespaar je daarmee dus invorderingsrente.

Tip

Heb je eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel ingediend en nog nooit verlengd? En kun je na deze drie maanden niet aan jouw betalingsverplichtingen voldoen? Zorg er dan voor dat je vóór 1 oktober 2021 verlenging van het uitstel aanvraagt. Doe je dit niet? Dan loop je het risico om uitgesloten te worden voor de betalingsregeling van 60 maanden.

Deadline aanvraag vaststelling TVL Q4 2020 nadert

Heb je de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ontvangen in het vierde kwartaal van 2020 (Q4)? Het ontvangen bedrag was een voorschot, dat is gebaseerd op een schatting van jouw omzetverlies in Q4. Na afloop van de subsidieperiode moet je de werkelijke omzet in Q4 doorgeven aan de RVO. Bij voorkeur met de btw-aangiftes van het vierde kwartaal van 2020. Voeg ook bijlagen toe als bewijs van de omzet. De RVO stelt aan de hand van de omzetgegevens de definitieve TVL-subsidie in Q4 vast. Je moet de omzetcijfers uiterlijk doorgeven voor 1 september 2021.

Is het omzetverlies gelijk aan de opgegeven schatting bij de TVL-aanvraag? Dan krijg je de resterende 20% TVL-subsidie uitbetaald. Is het verlies hoger, dan krijg je meer TVL-subsidie. Is deze lager? Dan krijg je minder dan 20% bijbetaald of moet je TVL-subsidie terugbetalen. In dit laatste geval kun je eventueel een betalingsregeling treffen met de RVO.

Tip

Zorg ervoor dat je de gegevens volledig en juist aanlevert bij de RVO. In dat geval kan de RVO de aanvraag in de meeste gevallen binnen drie weken afhandelen.

Aanvraagtermijn vaststelling TVL Q1 2021

Heb je TVL-subsidie ontvangen in het eerste kwartaal van 2021? In dat geval heb je inmiddels een mailbericht van de RVO ontvangen. Hierin staat het verzoek om het definitieve bedrag van de TVL Q1 vast te laten stellen. Daartoe dien je een vaststellingsformulier in, waarin je de werkelijke omzet in het eerste kwartaal aangeeft. Dit formulier heeft de RVO al grotendeels ingevuld met behulp van gegevens van de Belastingdienst. Ben je het met de ingevulde gegevens eens, dan kun je akkoord geven. Je hebt tot 1 oktober 2021 de tijd om de aanvraag voor de definitieve vaststelling van TVL Q1 te doen.

Vraag subsidie schone bedrijfsauto aan

Je kunt tijdelijk (tot en met 2025) subsidie krijgen voor de aanschaf of financial lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto. Dit kan middels de SEBA: Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto's. De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (voertuigcategorie N1) of 10% van de verkoopprijs uit de overeenkomst zonder btw (voertuigcategorie N2 tot en met een gewicht van 4.250 kg. De netto catalogusprijs (N1) of de verkoopprijs (N2) moet minimaal € 20.000 zijn. Het subsidiebedrag is gemaximeerd op € 5.000 per bedrijfsauto. Bij operational lease kun je van deze subsidieregeling gebruikmaken als jouw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt en verwerkt in het operational leasecontract.

Aanvraagprocedure

De subsidie vraag je aan bij de RVO.nl. Dat kan alleen als je de schone bedrijfsauto nog niet hebt gekocht. Je moet wel in het bezit zijn van een niet-bindende koop- of leaseovereenkomst. Vervolgens krijg je van de RVO een brief waarin staat dat je subsidie krijgt toegezegd. Daarna moet de auto binnen zeven maanden aan jou worden geleverd. Deze termijn was tot voor kort nog vier maanden, maar is verlengd vanwege de oplopende levertijden van elektrische bedrijfsauto's. Dit als gevolg van de productieproblemen bij voertuigfabrikanten. Deze tijdelijke verlenging geldt alleen voor zover in 2021 subsidie is verleend. Nadat de auto is geleverd en op kenteken staat, doe je bij de RVO de aanvraag voor uitbetaling van de subsidie.

Verplichtingen

De bedrijfsauto moet onafgebroken 3 jaar op jouw naam (als subsidieontvanger) staan. De RDW controleert periodiek of je aan deze eis voldoet. Bewaar daarom de koop- of financial leaseovereenkomst goed tot 3 jaar na de datum van tenaamstelling van de bedrijfsauto. Verkoop je de bedrijfsauto binnen de 3-jaarstermijn? Dan moet je dit bij de RVO melden en (mogelijk) een deel van de subsidie terugbetalen.

De Milieu-investeringsaftrek

Je komt voor de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto's - naast de subsidie - mogelijk ook in aanmerking voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Dat is het geval als je investeert in een elektrisch aangedreven voertuig dat op de Milieulijst staat. Je kunt de MIA aanvragen, zodra de overeenkomst definitief is gemaakt. Het MIA-voordeel bedraagt 36% van de netto catalogusprijs. De MIA komt niet in mindering op het subsidiebedrag. Maar de subsidie vermindert wel de grondslag voor de MIA. Let op: Ook voor een oplaadpunt kun je MIA claimen.

Coronakredieten ook voor heropbouw

Het klein Krediet Corona (tot € 50.000), de Borgstellingsregeling MKB-C (tot € 1,5 miljoen) en de GO-C regeling (tot € 150 miljoen) zijn coronakredieten die in eerste instantie vooral werden gebruikt om op korte termijn de rekeningen te kunnen betalen. Maar wist je dat deze kredieten ook ingezet kunnen worden in de herstelfase van jouw bedrijf? Zo kun je de kredieten ook gebruiken om te investeren in vaste activa, de heropbouw van voorraden- en debiteurenposities en het terugbrengen van een leverancierskrediet naar een gebruikelijke termijn.

Hogere garantiepercentages

De coronakredieten hebben hogere garantiepercentages dan normale kredieten. Dit betekent dat de overheid voor een groter deel garant staat als de de lening niet kunt terugbetalen. Financiers kunnen daardoor gemakkelijker krediet verstrekken. De financier doet nog wel een kredietbeoordeling om te zien of je het krediet financieel kunt dragen. Maar voor kredieten tot € 250.000 kunnen financiers die beoordeling geautomatiseerd toepassen. Hierdoor kun je sneller uitsluitsel krijgen over jouw kredietaanvraag. Het Klein Corona Krediet en de Borgstellingsregeling MKB-C kun je aanvragen bij banken en bij 22 non-bancaire financiers. De GO-C regeling kun je aanvragen bij banken. Momenteel wordt onderzocht of deze regeling ook kan worden opengesteld voor non-bancaire financiers.

Vragen?

Bovenstaande tips gelden voor de ondernemer. Dus wellicht ook voor jou. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op. Benieuwd naar nog meer tips? Klik dan hier.

Gebruikte bron: www.fiscount.nl

Meer weten? Vraag het Sandra!

Miss Yuki 2020
  • Accountancy
  • Sparringspartner
  • Fiscaliteiten
Afspraak maken met Sandra

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!