Nieuws

Uitstel van belastingbetaling

Uitstel van belastingbetaling

Sommige ondernemers met liquiditeitsproblemen, ontstaan door de coronacrisis, kunnen onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van belastingbetaling krijgen tot en met 31 januari 2022. Het uitstel wordt in dat geval verleend voor belastingen die betaald hadden moeten zijn tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022. Je kunt hier als ondernemer schriftelijk om verzoeken. Dit kan tot en met 31 januari 2022. In zekere zin dus met terugwerkende kracht. Is er een samenloop met andere uitstelvormen? Dan vormt dat geen belemmering voor het verlenen van dit aanvullende uitstel.

Voorwaarden uitstel van belastingbetaling

Voor het aanvragen van uitstel van betaling gelden strikte voorwaarden:

  • Jouw aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling is goedgekeurd;
  • Het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis;
  • De betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;
  • De betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost;
  • Het moet gaan om een levensvatbare onderneming;
  • Je hebt voldaan aan de aangifteplicht voor wat betreft de belastingen waarvoor uitstel wordt aangevraagd;
  • Het gevraagde uitstel heeft betrekking op één of meer van de volgende belastingen: loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, assurantiebelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen, accijnzen en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Derdenverklaring mogelijk benodigd bij uitstel betaling belasting

Naast bovenstaande voorwaarden is een verklaring van een derde-deskundige noodzakelijk indien jouw schuld ten tijde van het verzoek om uitstel hoger is dan € 20.000. Is deze lager dan € 20.000? Dan kun je volstaan met een eigen verklaring. Aan deze eigen verklaring gelden dezelfde eisen als die van een derde.

De verklaring van de derde deskundige bevat allereerst een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen. Daarnaast gaat het in op de vraag in hoeverre er sprake is van een levensvatbare onderneming. Verder wordt de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van jouw betalingsachterstand geanalyseerd. En tot slot geeft het blijk van de waarneming van de feiten en omstandigheden.

Is er in jouw situatie een zogenaamde derdenverklaring benodigd? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Terugbetalingsregeling belastingschulden verder versoepeld

De Belastingdienst zal tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verlenen voor belastingen die uiterlijk 30 september 2021 betaald hadden moeten zijn. Voorwaarde is wel dat bij het vóór 1 oktober jl. verleende bijzonder uitstel van betaling aan de ondernemer is toegezegd dat er geen invorderingsmaatregelen zouden worden genomen. Verder zal de Belastingdienst tot 1 oktober 2027 uitstel van betaling verlenen voor de belastingen die tussen 1 oktober 2021 en 1 februari 2022 betaald hadden moeten zijn en waarvoor extra uitstel van betaling is verleend.

Later terugbetalen

Het uitgangspunt van de betalingsregeling is als volgt. Je begint op 1 oktober 2022 met het terugbetalen van jouw belastingschuld die je tijdens de coronacrisis hebt opgebouwd. Vervolgens betaal je in maandelijkse, gelijke termen de belastingschuld terug. De uiterste betaaldatum hierbij is 1 oktober 2027. Je mag eventueel later beginnen met terugbetalen. Dus na 1 oktober 2022. Dit zal je op dat moment aantoonbaar moeten maken. Maar let op! Op 1 oktober 2027 moet de gehele belastingschuld wel zijn afgelost.

Let op!

Gedurende de betalingsregeling moet je als ondernemer steeds tijdig en juist aangifte doen. Ook moet je tijdig en volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen die daaruit voortvloeien. Voldoe je niet (meer) aan deze verplichtingen? Dan kan de Belastingdienst de betalingsregeling weigeren of zelfs intrekken. Je krijgt eerst nog wel de kans om alsnog binnen veertien dagen aan jouw verplichtingen te voldoen.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het uitstel van jouw belastingbetaling vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten? Vraag het Wouter!

Allround adviseur
  • Groeiadviseur
  • Sparringspartner
  • Belastingadvies
Afspraak maken met Wouter

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!