Nieuws

Veranderingen ouderschapsverlof

Inleiding

Er komen veranderingen in het ouderschapsverlof. Als het aan het Kabinet ligt, krijgen ouders per 2 augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof (deels) doorbetaald. Hiermee wil men dat mensen een betere invulling kunnen geven aan hun werk-privé balans. En daarmee voldoet het kabinet ook aan de Europese richtlijnen omtrent dit onderwerp.

Ouderschapsverlof: Nieuw versus oud

Op dit moment kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Het verlof moet worden opgenomen gedurende de eerste acht levensjaren van het kind. Veel ouders kiezen hier echter niet voor, simpelweg omdat het financieel niet haalbaar is. Het ouderschapsverlof is in principe onbetaald. Je kunt hiervan afwijken. De werkgever en de werknemer moeten daar dan onderling duidelijke afspraken over maken. Dat kan bijvoorbeeld ook worden vastgelegd in een cao.

De nieuwe regeling moet ervoor zorgen dat meer ouders gebruik (kunnen) gaan maken van het ouderschapsverlof. De eerste negen weken (van in totaal 26 weken) krijgen de ouders deels uitbetaald. Vanaf augustus 2022 ontvangen zij vanuit het UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot maximaal 50% van het maximum dagloon.

Betaald ouderschapsverlof: Belangrijk om te weten

Hieronder volgt een opsomming van een aantal belangrijke aandachtspunten omtrent de veranderingen in het ouderschapsverlof:

  • De eerste negen weken worden alleen betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen;
  • Verlof dat niet in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen, vervalt niet. Deze dagen kunnen gewoon tot de 8e verjaardag van het kind, hetzij onbetaald, worden opgenomen;
  • De uitkering is gemaximeerd; in principe vult de werkgever niet aan;
  • De uitkering moet via de werkgever worden aangevraagd en verloopt via het UWV;
  • Een aanvraag kan eenmalig worden ingediend in de periode tussen de eerste betaalde verlofdag en de drie maanden nadat het kind de leeftijd van één jaar heeft bereikt.

Belangrijke informatie voor de werkgever

Als werkgever is het belangrijk om op tijd met de betreffende werknemers in gesprek te gaan. Enerzijds om het financiële plaatje voor ze scherp te krijgen. Als werkgever ben je namelijk niet verplicht om de uitkering aan te vullen tot het volledige dagloon.

Anderzijds is het ook goed om te kijken naar de continuïteit van jouw bedrijfsvoering. Het is straks voor partners van de moeder mogelijk om gedurende het eerste jaar van het pasgeboren kind in totaal vijftien weken met betaald verlof te gaan! De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van extra geboorteverlof. Zo krijgen partners sinds 1 januari 2019 direct na de geboorte 5 werkdagen vrij. En daarnaast krijgen zij sinds 1 juli 2020 ook nog eens vijf weken betaald verlof gedurende de eerste zes maanden na de geboorte van de baby. De eerste 5 werkdagen zijn voor rekening van de werkgever, de andere 5 weken krijgt een werknemer voor 70% vanuit het UWV uitbetaald en wordt dus niet door de werkgever aangevuld.

Vragen?

Heb je vragen over het ouderschapsverlof en de aankomende veranderingen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten? Vraag het Corien!

HR- en Salarisspecialist
  • Salarisadministratie
  • Personeelsadministratie
  • Arbeids- juridische ondersteuning
Afspraak maken met Corien

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!