Blog

Wanneer krijg je een transitievergoeding

Wanneer recht op een transitievergoeding

Wanneer krijg je nu een transitievergoeding van de werkgever? Of in welke gevallen ben je als werkgever een transitievergoeding verschuldigd? In artikel 7:673 van het Burgerlijk Wetboek staat hierover het volgende. Er is vanaf de 1e werkdag van het dienstverband een transitievergoeding door de werkgever verschuldigd, indien de arbeidsovereenkomst:

 • is opgezegd door de werkgever of;
 • is ontbonden op verzoek van de werkgever, of;
 • op initiatief van de werkgever niet is voortgezet.

Bij dit laatste kun je denken aan een tijdelijk contract dat niet wordt verlengd. Dit geldt ook indien de proefperiode door een werknemer niet succesvol wordt doorlopen. In bovenstaande gevallen ligt het initiatief elke keer bij de werkgever. In de basis is het zo dat wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst ontbindt, het recht op een transitievergoeding vervalt. Er is echter één uitzondering. Is de opzegging, ontbinding of het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst door de werknemer het gevolg van een ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever? Dan is er namelijk wel recht op een transitievergoeding.

Wanneer krijgt een werknemer een gedeeltelijke transitievergoeding?

Er zijn situaties denkbaar dat je als werkgever een gedeeltelijke transitievergoeding verschuldigd bent. Stel, een werknemer gaat minder werken doordat hij langdurig arbeidsongeschikt is geweest. Of dat hij vanwege een reorganisatie wordt herplaatst in een andere functie met minder arbeidsduur. Is er dan recht op een gedeeltelijke transitievergoeding? In een uitspraak van de Hoge Raad wordt hierover het volgende gesteld. Er is recht op een gedeeltelijke transitievergoeding indien er sprake is van een substantiële vermindering (minimaal 20%) van de arbeidsduur. En dat deze vermindering structureel van aard is.

Is er sprake van een vermindering van het loon, bijvoorbeeld door een functiewijziging? Ook hier heeft de Hoge Raad een uitspraak over gedaan. In zo'n geval is er geen recht op een transitievergoeding. De arbeidsovereenkomst wordt namelijk niet beëindigd. Weigert een werknemer een passende functie? In dat geval is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Ontbindende voorwaarde?

Er zijn situaties denkbaar waarbij de werkgever een ontbindende voorwaarde in het contract laat opnemen. Denk hier bijvoorbeeld aan het succesvol afronden van een opleiding of in het bezit zijn van een vergunning. Indien de werkgever geen invloed en / of grip heeft op de ontbindende voorwaarde, dan krijg je als werknemer geen transitievergoeding.

Wanneer krijg je geen transitievergoeding

Er zijn ook situaties denkbaar waarin bij ontslag de werkgever minder of helemaal geen transitievergoeding verschuldigd is aan de werknemer. Hiervan is sprake:

 • indien de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. In zo'n geval kun je nadere afspraken maken over een eventuele ontslagvergoeding en de hoogte daarvan;
 • ingeval dat de werknemer jonger dan 18 jaar is en de gemiddelde arbeidsduur per week maximaal 12 uur bedraagt;
 • bij of na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd van de desbetreffende werknemer;
 • als de werkgever in een faillissement of surseance van betaling verkeert of in de schuldsanering zit;
 • indien er in de CAO een afwijkende voorziening is getroffen;
 • wanneer er sprake is van een ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer.

Ontslag op staande voet?

Kan een werknemer die te maken krijgt met ontslag op staande voet, alsnog een (gedeeltelijke) transitievergoeding krijgen? Volgens een uitspraak van de Hoge Raad kan dit wel het geval zijn. In deze zaak oordeelde zij dat het handelen van de desbetreffende werknemer voldoende reden gaf tot opzegging van het arbeidscontract. Echter, de Hoge Raad oordeelde ook dat de werknemer niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In zo'n geval kan de werknemer alsnog aanspraak maken op een (gedeeltelijke) transitievergoeding. Dat is ook het geval indien het niet toekennen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Recht op transitievergoeding bij nieuwe baan?

Kan een werknemer een transitievergoeding ontvangen indien hij reeds een nieuwe baan heeft gevonden? Dat ligt eraan. Ligt het initiatief bij de werknemer? Dan heeft hij geen recht op een transitievergoeding. Maar is het ontbinden van de arbeidsovereenkomst geïnitieerd (en inmiddels vastgesteld) door de werkgever? Dan behoudt de werknemer zijn recht op een transitievergoeding. Ook als hij vrij snel een nieuwe baan heeft gevonden.

Wanneer krijg je een transitievergoeding?

Een lastige vraag. En dan is de hoogte ook vaak voer voor discussie. Heb je hier vragen over? Of verkeer je in een situatie waarin het niet helemaal duidelijk is hoe het zit met de transitievergoeding? Neem dan contact met ons op.

Meer weten? Vraag het Haiko!

Senior Salaris specialist
 • Salarisadministratie
 • Detachering
 • AFAS
Afspraak maken met Haiko

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!