Nieuws

Wijzigingen 2022 voor de belastingbetaler

Wil je als belastingbetaler het nieuwe jaar goed beginnen? In dit artikel hebben we speciaal voor de belastingbetaler de belangrijkste fiscale wijzigingen in 2022 overzichtelijk op een rij gezet. In het vervolg van dit artikel worden enkele van deze veranderingen uitgelicht. Wil je het complete overzicht van wijzigingen voor de belastingbetaler in 2022, inclusief tips en actiepunten? Vraag dan het gehele rapport hieronder aan.

Benieuwd naar de wijzigingen voor de ondernemer in 2022? Klik dan hier.

Tariefschijven en heffingskortingen

Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting is iets verlaagd van 37,10% naar 37,07%. Het tarief in de tweede schijf is 49,5% gebleven, maar deze tariefschijf begint vanaf 2022 bij een inkomen van € 69.398 (in 2021: € 68.507). Volgend jaar gaat het tarief in de eerste schijf verder omlaag naar 37,05% en in 2024 naar 37,03%.

Gewijzigde heffingskortingen

De belangrijkste heffingskortingen zijn verhoogd. Zo is de maximale algemene heffingskorting verhoogd van € 2.837 in 2020 naar € 2.888 in 2022. Vanaf een inkomen van € 21.317 wordt deze heffingskorting afgebouwd met 6,007%. Daardoor heb je vanaf een inkomen van € 69.398 geen algemene heffingskorting meer. De maximale arbeidskorting is omhoog gegaan van € 4.205 in 2021 naar € 4.260 in 2022. Ook de arbeidskorting wordt afgebouwd naar mate je inkomen stijgt. De afbouw gaat echter langzamer dan in 2021, namelijk met 5,86% (2021: 6%). De afbouw begint bij een arbeidsinkomen (winst, loon of resultaat uit overige werkzaamheden) van € 36.649.

De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is verlaagd naar € 2.534 (in 2021:€ 2.815). Als je werkt en een kind hebt in de leeftijd tot 12 jaar, kom je mogelijk in aanmerking voor de IACK. Dat is het geval als je geen fiscale partner hebt of als je die wel hebt maar jouw arbeidsinkomen lager is dan dat van je partner. De hoogte van de korting hangt af van jouw arbeidsinkomen. De IACK wordt met 11,45% opgebouwd vanaf een arbeidsinkomen van € 5.219 (in 2021: € 5.153). De maximale ouderenkorting is verhoogd van € 1.703 in 2021 naar € 1.726 in 2022. Vanaf een verzamelinkomen van € 38.464 (in 2021:€ 37.970) wordt deze korting met 15% geleidelijk afgebouwd. Tot slot noemen we de alleenstaande-ouderenkorting. Die korting wordt in 2022 ook iets verhoogd naar € 449 (in 2021: € 443).

Minder algemene heffingskortingen aan partner zonder inkomen

Sinds 2009 wordt de uitbetaling van de algemene heffingskorting aan de partner zonder inkomen geleidelijk in 15 jaar met 6,67% per jaar afgebouwd tot nul. Dit betekent dat er in 2022 ten hoogste 6,67% van de algemene heffingskorting wordt uitbetaald aan de partner. In 2023 is deze zogenaamde aanrechtsubsidie geheel afgeschaft. Let op! De afbouw geldt niet voor e partner die vóór 1963 is geboren.

Wijzigingen eigen woning

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.130.000 (in 2021: € 1.110.000) is verlaagd van 0,50% naar 0,45%. Heb je een woning met een WOZ-waarde van € 1.130.000 of meer? Dan blijft het forfait 2,35%. Je bent dit tarief alleen verschuldigd voor de WOZ-waarde boven € 1.130.000.

Afbouw renteaftrek

De aftrekposten in de hoogste belastingschijf (in 2022: € 69.398) worden geleidelijk verminderd. Dit betekent dat je de hypotheekrente nog tegen 40% (in plaats van 43%) in aftrek kunt brengen. De aftrek wordt volgend jaar verder afgebouwd tot maximaal € 37,05%.

Tip

De afbouw van de hypotheekrenteaftrek kan aanleiding zijn om de voorlopige aanslag of teruggaaf te laten aanpassen. Dat geldt ook in het geval je vorig jaar jouw hypotheek hebt overgesloten naar een hypotheek met een veel lagere rente, waardoor je minder renteaftrek hebt.

Aftrek geen of kleine eigenwoningschuld

De regeling waarbij je geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen bij je inkomen als je geen of slechts een kleine hypotheek hebt, wordt stapsgewijs in 30 jaar afgebouwd. De aftrek wordt jaarlijks met 3,33% verlaagd. In 2022 is de aftrek beperkt tot 86,67%.

Wijzigingen in Box 3

De vrijstelling in box 3 is verhoogd van € 50.000 naar € 50.650 per belastingplichtige. Heb je een fiscale partner? Dan hebben jullie samen dus een vrijstelling van € 101.300. Het tarief is 31% gebleven. De verhoging van de box 3 vrijstelling werkt echter niet door naar de diverse inkomens- en vermogensafhankelijke regelingen. Denk hierbij aan de zorg- en kinderopvangtoeslag en de eigen bijdrage aan een zorginstelling.

Wijziging grondslag vermogensgrens voor huurtoeslag

Sinds 2021 is een vermogensgrens geïntroduceerd voor de vaststelling of er echt bestaat op huurtoeslag. Die grens ligt in 2022 bij een rendementsgrondslag in box 3 die hoger is dan € 31.747. Bij fiscale partners ligt de grens op € 63.494. Is het box 3 vermogen hoger dan deze grens? Dan legt de inspecteur het bedrag van de rendementsgrondslag vast in een voor bezwaar vatbare beschikking die wordt opgenomen op de aanslag inkomstenbelasting. Deze vermogensgrens is alleen relevant voor de huurtoeslag. Dit komt omdat op andere inkomensafhankelijke regelingen geen (kinderopvangtoeslag) of juist hogere vermogensgrenzen (zorgtoeslag; zie hierna) van toepassing zijn.

Nog steeds forfaitaire rendementen

Het systeem van box 3 wijzigt (nog) niet. Hoe groter jouw vermogen is, des te meer rendement je geacht wordt te maken. En dus hoe meer box 3 heffing je moet betalen. De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de box 3 heffing in 2022 zijn (tussen haakjes forfaitair rendementspercentages 2021):

Onderzoek de alternatieven

Voor de grotere vermogens is het zinvol om te kijken of er alternatieven zijn. Zo kan je misschien beter jouw eigenwoningschuld aflossen. Of je vermogen overbrengen naar een open fonds voor gemene rekening. Of misschien wel naar een B.V. Het is de moeite waard om dit eens te laten uitzoeken. Heb je hierbij hulp nodig? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Alle wijzigingen voor de belastingbetaler op één rij?

Wil je als belastingbetaler inzicht hebben in alle wijzigingen die voor 2022 gepland zijn? Download dan het gehele rapport via onderstaande knop.

Vragen?

Heb je vragen? Laat jouw gegevens achter. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Bron: http://www.fiscount.nl

Meer weten? Vraag het Wouter!

Allround adviseur
  • Groeiadviseur
  • Sparringspartner
  • Belastingadvies
Afspraak maken met Wouter

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!