Nieuws

Wijzigingen 2022 voor de DGA

Wil je als DGA het nieuwe jaar goed beginnen? In dit artikel hebben we voor de DGA de belangrijkste wijzigingen in 2022 overzichtelijk op een rij gezet. In het vervolg van dit artikel worden enkele punten uitgelicht. Wil je het complete overzicht inclusief tips en actiepunten? Vraag het gehele rapport hieronder aan.

Wijzigingen in eerste schijf en hoge tarief

Het vennootschapsbelastingtarief in de eerste schijf is 15% gebleven, maar deze schijf is wel verlengd van een jaarwinst van € 245.000 naar € 395.000. Heb je meerdere vennootschappen die samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen? Het kan dan interessant zijn om de fiscale eenheid te verbreken. De hogere grens voor het lage vennootschapsbelastingtarief geldt namelijk voor alle winst van de fiscale eenheid bij elkaar. Maar zonder fiscale eenheid kan je per vennootschap profiteren van deze hogere grens. Het tarief in de tweede schijf is verhoogd van 25% naar 25,8%. Het box 2 tarief in de inkomstenbelasting voor dividenden uit je B.V. is gelijk gebleven en bedraagt 26,9%.

Hoger gebruikelijk loon

De afgelopen twee coronajaren mocht je onder voorwaarden het gebruikelijk loon via een speciale formule baseren op jouw omzetverlies. Deze regeling geldt niet meer in 2022. Het gebruikelijk loon dat je als DGA geacht wordt te genieten uit jouw B.V., wordt nu weer ten minste gesteld op het hoogste bedrag van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn;
  • € 48.000.

De ondergrens is in beginsel dus € 48.000. Dat is een verhoging van € 1.000 ten opzichte van 2021. Slechts in heel bijzondere situaties kan een lager loon worden gehanteerd. Je moet dit dan wel goed kunnen onderbouwen.

UBO-verplichting

Op 27 maart is het zover. Dan eindigt de 18-maandentermijn waarbinnen je, als je voor meer dan 25% aandelen bezit in jouw vennootschap, jouw persoonsgegevens moet hebben ingeschreven in het UBO-register bij de Kamer(s) van Koophandel. Je bent een ultimate beneficial owner (UBO) als je de uiteindelijke eigenaar bent of de uiteindelijke zeggenschap hebt over de onderneming. Deze verplichting geldt niet alleen voor DGA's van een B.V., maar bijvoorbeeld ook voor bestuurders van N.V.'s, stichtingen en verenigingen. Ook maatschappen, vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen die naar Nederlands recht zijn opgericht, vallen onder deze verplichting. Eenmanszaken zijn uitgezonderd.

Let op

Richt je een nieuwe vennootschap op? Dan moet je de UBO-gegevens gelijktijdig registreren met de inschrijving in het Handelsregister. Dit is ook een voorwaarde voor het verkrijgen van een KvK-nummer.

Welke gegevens?

De gegevens in het UBO-register betreffen je naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het belang dat je houdt. Deze gegevens zijn publiekelijk toegankelijk en kunnen alleen op naam van je onderneming of rechtspersoon worden geraadpleegd, niet op jouw eigen naam. Daarnaast worden bepaalde gegevens opgenomen die alleen door bevoegde autoriteiten en door de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) mogen worden ingezien. Dit betreffen jouw BSN / buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), jouw geboortedag en -plaats en je geboorteland, jouw woonadres en een kopie van een geldig identiteitsdocument en van document(en) waaruit de aard en grootte van jouw economisch belang blijkt.

Tip

Voldoe tijdig aan je registratieplicht en voorkom een boete!

Alle wijzigingen 2022 ontvangen?

Wil je als ondernemer het volledige rapport Startpunt 2022 ontvangen? Via onderstaande button kun je deze aanvragen. Je ontvangt het volledig rapport dan in je mailbox.

Vragen?

Heb je vragen? Laat jouw gegevens achter. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Gebruikte bron: www.fiscount.nl

Meer weten? Vraag het Wouter!

Allround adviseur
  • Groeiadviseur
  • Sparringspartner
  • Belastingadvies
Afspraak maken met Wouter

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!