Nieuws

Wijzigingen 2022 voor de werkgever

Wil je als werkgever het nieuwe jaar goed beginnen? In dit artikel hebben we voor de werkgever de belangrijkste fiscale en juridische wijzigingen in 2022 overzichtelijk op een rij gezet. In het vervolg van dit artikel worden enkele punten uitgelicht. Wil je het complete overzicht van wijzigingen voor de werkgever in 2022, inclusief tips en actiepunten? Vraag het gehele rapport hieronder aan.

Benieuwd naar de wijzigingen voor de ondernemer in 2022? Klik dan hier.

Gerichte vrijstelling thuiswerkvergoeding

Thuiswerken wordt waarschijnlijk een blijvertje ook na de coronacrisis. Veel werkgevers en werknemers hebben ingezien dat thuiswerken ook voordelen heeft. Ook de overheid is gebaat bij minder woon-werkverkeer, minder fileleed en minder CO2 uitstoot. Om thuiswerken verder te stimuleren is per 1 januari 2022 een gerichte vrijstelling van € 2 per dag ingevoerd voor vergoedingen van thuiswerkkosten. Denk aan extra kosten van werknemers voor gas- en elektriciteitsverbruik, koffie en / of thee en afschrijvingskosten van een eigen bureau en stoel. De vrijstelling is ook van toepassing als de werknemer een deel van de dag thuiswerkt.

Let op

Wanneer je een werknemer op een dag zowel thuis als op een vaste werkplek werkt, mag je niet én de gerichte vrijstelling voor reiskosten woon-werkverkeer én die voor thuiswerkkosten toepassen.

Vaste thuiswerkvergoeding

Je kunt voor de thuiswerkkosten ook een vaste vergoeding afspreken. Werkt de werknemer ten minste 128 dagen thuis? Dan kan een vaste maandelijkse vergoeding worden gegeven, alsof de werknemer op 214 dagen per jaar thuiswerkt. Als de werknemer een deel van de week thuiswerkt, geldt deze regeling pro rata, net als voor de vaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer.

Aanpassen vaste reiskosten

Door de invoering van de nieuwe gerichte vrijstelling wijzigt ook de berekening van de vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2022 moet je allereerst vaststellen op hoeveel dagen per week de werknemer naar de vaste werkplek zal reizen. Doet een werknemer dat bijvoorbeeld op 3 dagen per week, dan wordt de maximaal gericht vrijgestelde vergoeding gebaseerd op 3/5e van 214 (afgerond 129) reisdagen. Hierbij is niet van belang of je voor 2 dagen per week waarop wordt thuisgewerkt, al dan niet een gericht vrijgestelde thuiswerkkostenvergoeding geeft.

Alternatieven

Naast de nieuwe gerichte vrijstelling voor vergoedingen voor thuiswerkkosten, kan je ook gebruikmaken van andere gerichte vrijstellingen voor thuiswerkfaciliteiten. Zo is er de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen, bijvoorbeeld voor een ergonomische bureaustoel en een zit-sta-bureau. Op voorwaarde dat de arbovoorzieningen zijn gebaseerd op de verplichtingen die je hebt in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Ook is er een gerichte vrijstelling voor ICT-middelen. En heb je voldoende vrije ruimte? Dan kan je ook de vrije ruimte gebruiken voor thuiswerkfaciliteiten.

Hogere bijtelling privégebruik emissieloze auto

Het bijtellingspercentage voor een nieuwe elektrische auto van de zaak is verhoogd van 12% naar 16%. Daarnaast is de catalogusprijs waarop je dit percentage mag toepassen, verlaagd van maximaal € 40.000 naar € 35.000. Vanaf 2023 mag je het lagere bijtellingspercentage nog maar toepassen op een catalogusprijs van € 30.000. Is de catalogusprijs hoger? Dan geldt voor het meerdere een bijtellingspercentage van 22%. Rijd je auto op waterstof of zonne-energie? Dan geldt deze splitsing in het bijtellingspercentage niet voor jou. Je mag daardoor bij deze auto's over de hele aanschafprijs het lage bijtellingspercentage van 16% toepassen. Deze regeling geldt niet alleen voor werkgevers en werknemers, maar ook voor ondernemers en DGA's die in een auto van de zaak rijden.

Aangepaste loongrens Whk-premie

De grens van het premieloon tussen kleine en middelgrote publiek verzekerde werkgevers bij de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) is voor het premiejaar 2022 verhoogd naar een premieloon in 2020 tot en met € 882.500. Dit staat voor 25x het gemiddelde premieloon per werknemer. Die grens lag voor de premie Whk 2021 bij een premieloon in 2019 tot en met € 346.000. Dit was 10x het gemiddelde premieloon per werknemer. Als publiek verzekerde kleine werkgever betaal je een vaste sectorpremie, die onafhankelijk is van de instroom van ZW- en WGA-uitkeringen in jouw individuele bedrijf. De uitkeringslasten in de sector waarin je bent ingedeeld, bepalen de vaste sectorpremie.

Voor het premiejaar 2022 ben je een middelgrote werkgever als je premieloon in 2020 meer bedroeg dan € 822.500, maar niet meer dan € 3.530.000. De instroom van ZW- en WGA-uitkeringen in jouw bedrijf werkt dan met een vertraging van 2 jaren deels sectoraal en deels individueel door in jouw Whk-premie. In dat geval ben je in het premiejaar 2022 een grote werkgever. De instroom van ZW- en WGA-uitkeringen in jouw bedrijf werkt dan met een vertraging van 2 jaren volledig door in de Whk-premie van jouw bedrijf.

Gevolgen voor de middelgrote werkgever

Was je een publiek verzekerde middelgrote werkgever in 2021 zonder uitkeringsrisico's? En ben je op basis van jouw premieloon in 2020 voor het premiejaar 2022 een kleine werkgever geworden? In dat geval kan de indeling als kleine werkgever voor het premiejaar 2022 een verhoging van de premie Whk 2022 tot gevolg hebben. Het kan dan een optie zijn om te (laten) beoordelen of je als eigenrisicodrager voor de ZW en / of WGA in de private sector een lagere premie betaalt dan in het publieke bestel en te overwegen om eigenrisicodrager te worden. De eerstvolgende gelegenheid om eigenrisicodrager te worden is per 1 juli 2022.

Je moet in dat geval uiterlijk 1 april 2022 een aanvraag daartoe bij de Belastingdienst indienen. Had je één of meer uitkeringsrisico's? Dan kan de indeling als kleine werkgever juist leiden tot een lagere premie Whk in 2022. De instroom van in 2020 betaalde ZW- en WGA-uitkeringen werkt dan immers niet langer door in de vaste sectorpremie die je dit jaar als kleine werkgever gaat betalen.

Meer tips en actiepunten?

Er zijn in 2022 voor de werkgever nog meer wijzigingen gepland. Wil je weten welke? Via onderstaande knop kun je het gehele rapport downloaden.

Vragen?

Heb je vragen? Laat jouw gegevens achter. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met jou op.

Gebruikte bron: www.fiscount.nl

Meer weten? Vraag het Haiko!

Senior Salaris specialist
  • Salarisadministratie
  • Detachering
  • AFAS
Afspraak maken met Haiko

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!