28 Jun 2020

Nieuws

Wijzigingen Salarisadministratie

Introductie

Wij hebben bekeken welke wijzigingen per 1 juli impact hebben op de salarisadministratie. Hierbij kun je denken aan minimumloon, het aanvullend geboorteverlof en lage WW premie. Hieronder worden deze, en andere wijzigingen in de salarisadministratie één voor één besproken.

Liever het artikel in PDF? Klik dan hier

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Er geldt hierbij een maximum van 70% van het maximumdagloon. Het UWV betaalt deze weken verlof.

Minder transitievergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 1 juli 2020 in meer gevallen de kosten voor de transitievergoeding verlagen. Zij mogen dan de kosten voor activiteiten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie ook in mindering brengen op de transitievergoeding.

Minimumloon

Het bruto wettelijk minimumloon bedraagt per 1 juli 2020 € 1.680 per maand, € 387,70 per week en € 77,54 per dag. De bedragen van het wettelijk minimumloom gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector en de mogelijke cao-afspraken die voor die sector gelden.

Lage WW-premie

Sinds 2020 mag de werkgever de lage WW-premie toepassen voor werknemers die op 31 december 2019 een dienstverband voor onbepaalde tijd hadden, oproepkrachten uitgezonderd. Dit op voorwaarde dat deze contracten schriftelijk zijn vastgelegd. Alleen dan mag je de lage WW-premie toepassen. Werkgevers hebben tot 1 juli de tijd om dit op orde te maken.

Subsidie elektrische auto

Bij lease of aanschaf van een nieuwe elektrische auto kan een particulier vanaf 1 juli recht hebben op een subsidie van € 4.000,- (€ 2.000,- voor gebruikte auto).

Subsidie praktijkleren

Begin juni is het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren geopend voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het MBO. Een aanvraag is in te dienen tot en met 30 juni 2020.

De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 is 1 maand opgeschoven: van 2 juni naar 1 juli 2020. Een aanvraag indienen voor het studiejaar 2019-2020 is mogelijk vanaf 1 juli tot en met 16 september.

Vakantiedagen

De wettelijke vakantiedagen die de werknemer in 2019 heeft opgebouwd, vervallen op 1 juli 2020. Bij CAO of schriftelijke overeenkomst kan een ruimere vervaltermijn zijn afgesproken.

Na 1 juli 2020

Na 1 juli staan er ook nog een aantal interessante dingen gepland.

NOW regeling

Aanvragen voor de NOW regeling staan open voor zowel werkgevers die al een aanvraag voor het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep doen op de NOW. Je kunt de NOW 2.0 vanaf 6 juli 2020 aanvragen voor de loonkosten over de periode juni tot en met september, als je tenminste 20% omzetverlies verwacht. De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Je ontvangt hierover een voorschot van 80%.

Compensatie transitievergoeding

De werkgever kan sinds 1 april 2020 compensatie bij UWV aanvragen voor de betaalde transitievergoeding voor een langdurig zieke werknemer.De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer de werkgever compensatie kan aanvragen:

  • Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kan de werkgever de aanvraag doen tot en met 30 september 2020.
  • Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020, dan moet de werkgever de aanvraag doen binnen 6 maanden nadat hij de transitievergoeding heeft betaald.

Gedetacheerde werknemers

Werkt de werkgever met uitzendkrachten? Werknemers uit andere EU-lidstaten die voor hun buitenlandse werkgever tijdelijk in Nederland komen werken voor een tijdelijke klus krijgen straks recht op extra arbeidsvoorwaarden. Volgens de detacheringsrichtlijn uit 1996 hebben deze werknemers al recht op een aantal Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Deze richtlijn wordt nu uitgebreid.

  • Er komen nu regels over huisvesting en aanvullende vergoedingen bij.
  • Als een gedetacheerde werknemer meer dan 12 maanden in Nederland heeft gewerkt, gelden er nog meer arbeidsvoorwaarden.

Dit betekent dat bijna alle regels van het tijdelijke werkland gaan gelden (ontslagrecht en aanvullende bedrijfspensioenregelingen uitgezonderd). De periode van 12 maanden kan onder voorwaarden verlengd worden naar 18 maanden.

De rechten van gedetacheerde uitzendkrachten worden hiermee bijna helemaal gelijkgetrokken met die van nationale uitzendkrachten.

De Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn gaat naar verwachting in op 30 juli 2020.

Vragen?

Neem dan contact met ons op.

www.rijksoverheid.nl

www.uwv.nl

www.kvk.nl

www.salarisvanmorgen.nl

Meer weten? Vraag het Corien!

HR- en Salarisspecialist
  • Salarisadministratie
  • Personeelsadministratie
  • Arbeids- juridische ondersteuning
Afspraak maken met Corien

Deel dit bericht op social media:

< Naar het nieuwsoverzicht

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Laat je bedrijf groeien door onze wekelijkse tips.

Haal Rikst aan boord!